இலக்கியவெளி நடத்தும் இணைய வழி கலந்துரையாடல் - அரங்கு 21: “தமிழ்த் திறனாய்வு உலகில் பஞ்சாங்கத்தின் இடம்”

நாள்: ஞாயிற்றுக்கிழமை 29-05-2022
நேரம்:

இந்திய நேரம் - மாலை 7.00
இலங்கை நேரம் - மாலை 7.00
கனடா நேரம் - காலை 9.30
இலண்டன் நேரம் - பிற்பகல் 2:30

வழி: ZOOM, Facebook

Join Zoom Meeting:

Meeting ID: 389 072 9245
Passcode: 12345
 
 
பேச்சாளர்கள்:

‘தொல் இலக்கிய ஆய்வுகளில் புதிய ஒளி- பேராசிரியர் பஞ்சாங்கத்தின் திறனாய்வுகள்’

- முனைவர் கி.பார்த்திபராஜா

‘நவீன இலக்கியத் திறனாய்வுகள்- பஞ்சுவின் நெடும் பயணம்’
- முனைவர் பா.இரவிக்குமார்

‘க.பஞ்சாங்கம் அவர்களின் பெண்ணியத் திறனாய்வு...’
- முனைவர் இரா.ஸ்ரீவித்தியா

'தமிழ் இலக்கியப் புலத்தில் பேராசிரியர் பஞ்சாங்கத்தின் இடமும் இருப்பும்'
- திரு.சி.ரமேஷ்


மேலதிக விபரங்களுக்கு: - அகில் - 001416-822-6316 
See less