இந்தியாவின் மிகவும் புகழ்பெற்ற திரைப்படப் பாடகி லதா மங்கேஸ்கார் மறைந்த செய்தியினை அறிந்தேன். மிகப்பெரிய இழப்பு, ஆனால் அவரது இருப்பு கொண்டாடப்பட வேண்டிய நிறைவான இருப்பு. இனி அவர் தன் கானங்கள் மூலம் நம்மிருப்பில் , வருங்கால மானுட இருப்பில் நிலைத்து நிற்பார். ஆழ்ந்த இரங்கல்.

அவர் நினைவாக அபிமான் திரைப்படத்திலிருந்து  இரு பாடல்கள்:

1.  https://www.youtube.com/watch?v=QpfolokBUik

2. https://www.youtube.com/watch?v=59EJJrOzTWw