பதிவுகள்

அனைவருடனும் அறிவினைப் பகிர்ந்து கொள்வோம்

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

பதிவுகள் இணைய இதழ்

பல்லவன் கல்வெட்டில் குழப்பம்

E-mail Print PDF

மாமல்லபுரச்சிற்பங்கள்ஒரு கல்வெட்டைப்  படித்து அதன்  பாடத்திற்கு துலக்கமான விளக்கம் தந்து உலகிற்கு வெளிக் கொணர்வோர் மிகக்குறைவு. இப்படி வெளிவந்த கல்வெட்டு பாடத்தையும் விளக்கத்தையும் நம்பித்தான் வரலாற்று ஆர்வலர்கள், எழுத்தாளர்கள்  தமது எழுத்தை அமைகின்றனர். இத்தகையோர் எழுத்துகளைத் தான் பல ஆயிரம் மக்கள் படிக்கின்றனர். கல்வெட்டு வாசிப்பிலும் விளக்கத்திலும் தவறு இருந்தால் அதை பின்பற்றி வரும் எழுத்தாளர் எழுத்து அனைத்தும் தவறாகவே இருக்கும். மக்களுக்கு தவறான செய்தியே சென்று சேரும்.

அயல் நாடுகளில் தனியார் தொல்லியல் முயற்சி மேற்கொண்டு அதன் அடிப்படையில் ஆய்வு முடிவுகளை சிறப்பாக வெளியிடுகின்றனர். இந்தியாவில் அவ்வாறான முயற்சி குறைவாகவே உள்ளது. ஆதலால் நடுவணரசு தொல்லியல் துறையும் (ASI), மாநில அரசுகளின் தொல்லியல் துறையும்  தான் அரசு மானியத்தில் ஆய்வுகளை மேற்கொண்டு ஆய்வுநூல்களை வெளியிடுகின்றன.

கீழ்க்காணும் கல்வெட்டு பல்லவ மன்னன் கொடுத்த கொடை பற்றியது. இதில் உள்ள குழப்பம் தீர்க்க வேண்டியுள்ளது. நான் சொல்லும் கருத்தே சரி என்று சொல்ல முடியாது.  மாற்று கருத்தும் ஏற்புடையதே. 

ஸ்வஸ்தி ஸ்ரீ [கோவி] / [ராஜ]கேஸரி பந்மக்கு யாண் / டு 15 ஆவது அண்டாட்டு / குற்றத்து நீங்(க்)கிய -- -- / - - - த் திருப்புறம்(ப்) பியத்து ப / [ட்டா]லகர்க்கு பல்லவப் பேரரையர் / வீர[ஸி]காமணிப்  பல்லவரை /- - - சந்த்ராதித்தவ(ற்) லெரிக்க / வைத்த நொந்தா விளக்கு 1 ஒ[ந்] / றி[னி]க்கு  நிச[த]மு[ம்]  உழக்கு னெ / [ய்]க்கு வைத்த சாவா மூவாப் / பேராடு 90 தொண்ணூ / று   பந்மாஹேஸ்வர ரக்ஷை

விளக்கம்: கோவிசய என்பதன் குறுக்கமே கோவி என்பது. கோவி ராசகேசரி பன்மர் என்பது முதலாம் ஆதித்ய  சோழனை குறிக்கின்றது என்றால் அந்த வகையில் இக்கல்வெட்டு அவனது 15 ஆம் ஆட்சி ஆண்டில் வெட்டப்பட்டுள்ளது என்றால்  அதன் காலம் கி.பி. 885 என்று ஆகிறது.  ஆதித்ய   சோழன் அபராஜித்தனை கி.பி. 897 ல் போரிட்டு கொல்லும் வரை  அபராஜித்த பல்லவன் தான் வேந்தன் ஆதித்ய  சோழன் அவனுக்கு அடங்கிய மன்னன். கல்வெட்டு மரபுப்படி வேந்தன் பெயரும் ஆட்சி ஆண்டும் தான் முதலில் தொடங்க வேண்டும்.   மேலுள்ள கல்வெட்டு  கோவி ராசகேசரி பன்மர் என்று குறித்துவிட்டு பல்லவனை பேரரையர் (மன்னன்) என்கிறது. இதாவது, சோழனுக்கு பல்லவன் கட்டுப்பட்டவன் என்பது போல உள்ளது.

இந்த குழப்பத்தால் தான் தமிழ்நாடு மாநில தொல்லியல்  துறை, தமிழ்நாட்டுக்  கல்வெட்டுகள் தொகுதி - 6 இல், கல்வெட்டு எண் 76/2014, 2015 வெளியீடு,  பக்கம் 129, ஆசிரியர்  ஆ.பத்மாவதி  அவர்கள் இக்கல்வெட்டில் குறிக்கப் பெறும் இந்த கோவி ராசகேசரி பன்மர் முதலாம் பராந்தகனாக இருக்கலாம் என்று கருதி அவனது 15 ஆட்சி ஆண்டு கி.பி. 922 இல் இக்கல்வெட்டு வெட்டப்பட்டுள்ளதாக குறித்துள்ளார். இது முதற் குழப்பம்.

வரலாறு: சோழர் குடும்ப நந்தா விளக்குஇரண்டாவது குழப்பம், திருப்புறம்பியம் சாட்சிநாத ஈசுவரர் அன்றாடம் ஒருவர் புரியும் குற்றங்களை நீக்கியருள்பவர் என்று பொடிவைத்து பேசி,  அந்த வகையில் தன் பெயர் குறிப்பிடப்படாத பல்லவ மன்னன் தான் செய்த குற்றத்தை நீக்க வேண்டி கொண்டு அதற்காக ஒரு நொந்தா விளக்கு எரிப்பதாக எண்ணம் கொண்டு, அதற்கு நிசதமும் ஒரு உழக்கு நெய் ஊற்றத்  தோதாக கிழடு தட்டாத முழுதும் வளர்ந்த (matured)  90 ஆடுகளை நெய் வழங்குவதற்காக கொடுக்கிறான்.  அவன் செய்த குற்றம் தான் என்ன? வீர சிகாமணி பல்லவரை (கொன்றதா?). இந்த இடத்தில் கல்வெட்டு சிதைந்து உள்ளது.  

இக்கல்வெட்டில் "பல்லவப் பேரரையர் வீர[ஸி]காமணிப்  பல்லவரை" என்ற சொற்றொடர்  இரண்டு பல்லவரை நம் முன்னே கொண்டு வந்து நிறுத்துவதாக நான் உணர்கிறேன்.  இது தான் இரண்டாவது குழப்பம்.  பல்லவப் பேரரையன் தான் செய்த குற்றத்திற்கு கழுவாயாக (பரிகாரம்) நுந்தா விளக்கு எரிக்கிறான் என்பதை அன்றாடம் நிகழ்த்தும் குற்றத்தை நீக்கியருளும் இறைவன் என்ற சொற்றொடர் மூலம் உறுதி செய்து கொள்ளமுடிகிறது.

நூல் ஆசிரியர் ஆ.பத்மாவதி பல்லவப் பேரரையனும் வீரசிகாமணிப் பல்லவரும் ஒருவரே என்று கொண்டு இந்த நுந்தா விளக்கை வீரசிகாமணிப் பல்லவன் எரிக்க ஏற்பாடு செய்ததாக விளக்கியுள்ளார். 

என் விளக்கத்திற்கும் நூலில் உள்ள விளக்கத்திற்கும் உள்ள கருத்து வேறுபாடு என்ன? கல்வெட்டுச்  செய்தி சிறிது தான்  என்றாலும் அது வெளிப்படுத்தும் செய்தி மிக்க வரலாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. கல்வெட்டு குறிக்கும் கோவி ராசகேசரி பன்மர் ஆதித்ய  சோழனுக்கு காலத்தால் பிற்பட்டவர். பல்லவர் ஆட்சி அபராஜித்தனோடு முடியவில்லை அவனுக்கு பின்னும் தொடர்ந்துள்ளது. ஒரே மாற்றம் அவனுக்கு பின் ஆட்சி புரிந்த பல்லவர் வேந்தர் நிலையை இழந்து சோழருக்கு அடங்கிய மன்னர்களாக ஆகிவிட்டனர் என்பதே. 

இதற்காகத் தான் பேரரசன், சிற்றசன் என்ற சொற்களை  பயன்படுத்தாமல் 4 அதிகார அடுக்குகளான வேந்தன், மன்னன், அரையன், கிழான் என்ற சொற்களை மட்டுமே பயன்படுத்தினால் இந்த 4 பதவிகளின் அதிகார நிலை பற்றிய வேற்றுமையும் கல்வெட்டின் பொருளும் தெளிவாகத் துலங்கும் என்கிறேன்.

ஒரு குழப்பம் தீர்ந்தது

இக்கல்வெட்டில் புழங்கும் பந்மக்கு என்ற சொல்லாட்சி இவன் வேந்தன் என்பதை குறிக்கிறது. அப்படியானால் பல்லவன் இரண்டாம் அதிகார நிலை மன்னன் என்பது தெளிவு. பிழை எங்குள்ளது என்றால் கோவிராஜகேசரி என்பதை ஆதித்ய சோழன் என்று கொண்டதில் தான் உள்ளது. உண்மையில், இந்த கோவிராஜகேசரி என்பது ஆதித்ய சோழன் மகன்  முதலாம் பராந்தகனை குறிப்பது ஆகும்.  அந்த வகையில் கோவிராஜகேசரி பன்மர்க்கு  (வேந்தன்) என்று தொடங்கும் அத்தனை கல்வெட்டும் ஆதித்ய சோழனின் 27ஆம் ஆட்சி ஆண்டில் அபராஜிதனை கொல்லும்  வரை அவனை குறிக்காது, அவனுக்கு பொருந்தாது.அவன் கிபி. 897 இல் தான் வேந்தன் ஆகிறான்.

இக்கல்வெட்டு அச்சாகியுள்ள  முன்பக்கத்தில் (p 128) இதே ஆதித்ய சோழனின் 7 ஆவது ஆட்சி ஆண்டு கல்வெட்டு (கி.பி. 878) என்று அதை குறித்துள்ளனர். அந்த கல்வெட்டு கீழே.

ஸ்வஸ்தி ஸ்ரீ  கோவிராஜகேஸ / ரி வந்மக்கு  யாண்டு 7 ஆ[வ]து திருப்புறம் / (ம்)பிய   பட்டாலகர்க்கு இரு[மடி] சோழ[வ]ணுக்கரில் / - - - சாமநாயகன்(த்) தேவந் [சந்த்ரா]திதற் எரிக்க வைத் / த  நொந்தாவி [ளக்கு]   ஒன்றிநுக்கு   நிசதம் உழக்கு / நெ[ய்]யாக வைத்த ஆடு [90] தொ[ண்]ணூ[று]

விளக்கம்: ஆதித்ய சோழ வேந்தனுக்கு (பன்மன்) 7 ஆவது (கி.பி.878) ஆட்சி ஆண்டில் திருப்புறம்பியம் ஈசனுக்கு இருமடி சோழனுக்கு அணுக்கர் (personal assistant) சாமநாயக்க தேவன் ஒரு நொந்தா விளக்கு எரிக்க வேண்டிய உழக்கு நெய் வழங்க 90 ஆடுகளை வழங்கியுள்ளான். அணுக்கர் விளக்கு எரிப்பது பராந்தகனே விளக்கு எரிப்பதாகக் கொள்ளலாம். இக்கல்வெட்டில் எங்கே தவறு உள்ளது என்றால் இருமடி என்று படித்துள்ளார்களே அங்கு தான். அது இருமுடி என்று இருக்க வேண்டும்.  இருமுடி சோழன் என்பது முதல் பராந்தக சோழனை குறிக்கும். இதாவது, சோழ பாண்டிய மகுடங்களை கொண்டவன் என்பது அதற்குப்  பொருள். இதிலிருந்து வேந்தனாக இல்லாத ஆதித்ய சோழனை கோவிராஜகேசரி பன்மன் சொல்லாட்சி குறிக்காது என்பது தெளிவாகிறது.. அப்படியானால் கோவிராஜகேசரி பன்மக்கு  என வரும் அத்தனை கல்வெட்டுகளும் முதல் பராந்தகனையே குறிக்கிறது என்பதே சரியாகப் படுகிறது.

இங்கேயும் இந்த நான்கு அதிகார நிலை வேற்றுமை தான் குழப்பத்தை தெளிவித்துள்ளது. பன்மன் >வர்மன், வேந்தனை குறிப்பது.

இப்படித் தவறாகப்  பராந்தகனை ஆதித்ய சோழனாக கொள்வது பராந்தகன் பிள்ளைகள் பாட்டன் ஆதித்யனின் பிள்ளைகள் என்றும், பராந்தகன் மனைவியர் மாமனார் ஆதித்யனின்  மனைவியர்  என்றும் பொருள் கொள்ள நேரிடும். பராந்தகனின் சிறப்பும் குற்றமும் ஆதித்ய சோழனின் சிறப்பும் குற்றமுமாக ஆகிவிடும். எனவே தொல்லியல் துறைதான் இந்தப் பொருட்  பிழையை திருத்த வேண்டும்.

1,100 ஆண்டுகள் முன் வாழ்ந்தவர் வாழ்வில் நிகழ்ந்தவற்றை ஒரு காவல் ஆய்வாளனைப் போல  இக்கல்வெட்டில் உள்ள சொற்பொருள் குற்றத்தை காட்டி கல்வெட்டு பராந்தகனின் 15 ஆம் ஆட்சி ஆண்டு கி.பி. 922 லும், ஏழாம் ஆட்சியாண்டு கி.பி 914 லும்  வெட்டப்பட்டுள்ளன என்பதை கண்டுபிடித்து நிறுவ முடிந்த அளவிற்கு,  "பல்லவப் பேரரையர்  வீர[ஸி]காமணிப்  பல்லவரை" என்பதில்  இரு பல்லவர் இடம்பெறுவதையும் நிறுவமுடிந்த அளவிற்கு வீர சிகாமணிப் பல்லவர் கொலையுண்ட நிகழ்வை என்னால் ஆணித்தரமாக நிறுவ இயவில்லை என்பதோடு  எனது ஆய்வு அறிக்கையை முழுமை பெறாமல்  அரைகுறையாக முடிக்கிறே ன்.

வேந்தர், மன்னவர் அரையர், கிழான் என்ற நான்கு அதிகார பொறுப்பினற்க்கு கொலை என்பது வாழ்வில் அன்றாடம் நடக்கும் தொழில் தர்மம் (இயல்பு). அந்நாளில் கொலை இல்லாத ஆட்சியாளர் இருக்க முடியாது. கொலை புரிந்த குற்றத்திற்கு அக்காலத்தே இப்படி நந்தாவிளக்கு எரிப்பதே தண்டனையாக இருந்தது என்பதால் குற்றத்திற்கான தண்டனையை பல்லவப்  பேரரையன்  நொந்தா விளக்கு ஏற்றி நிறைவேற்றி விடுகிறான். அவனை விடுவிப்பது ஈசன் பொறுப்பாகிவிட்டது.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Last Updated on Monday, 09 July 2018 22:20  


'

பதிவுகளுக்கான உங்கள் பங்களிப்பு!

பதிவுகளுக்கான உங்கள் பங்களிப்பு!பதிவுகள்' இணைய இதழ் ஆரம்பித்ததிலிருந்து இன்று வரை இலவசமாக வெளிவந்துகொண்டிருக்கின்றது. தொடர்ந்தும் இலவசமாகவே  வெளிவரும்.  அதே சமயம்  'பதிவுகள்' போன்ற இணையத்தளமொன்றினை நடாத்துவது என்பது மிகுந்த உழைப்பினை வேண்டி நிற்குமொன்று. எனவே 'பதிவுகள்' இணைய இதழின் பங்களிப்புக்கும், வளர்ச்சிக்கும் உதவ விரும்பினால் , உங்கள் பங்களிப்பு வரவேற்கப்படும். குறைந்தது $5 கனடிய டொலர்கள் (CAD)  நீங்கள் 'பதிவுகள்' இதழுக்கு  உங்கள் பங்களிப்பாக அனுப்பலாம். நீங்கள் உங்கள் பங்களிப்பினை  அனுப்ப  விரும்பினால் , Pay Pal மூலம் பின்வரும் பதிவுகளுக்கான உங்கள் பங்களிப்பு இணைய இணைப்பினை அழுத்துவதன் மூலம் கொடுக்கலாம். அல்லது  மின்னஞ்சல் மூலமும்  admin@pathivukal.com என்னும் மின்னஞ்சலுக்கு  e-transfer மூலம் அனுப்பலாம்.  உங்கள் ஆதரவுக்கு நன்றி.


பதிவுகளில் கூகுள் விளம்பரங்கள்

பதிவுகள் இணைய இதழில் கூகுள் நிறுவனம் வெளியிடும் விளம்பரங்கள் உங்கள் பல்வேறு தேவைகளையும் பூர்த்தி செய்யும் சேவைகளை, பொருட்களை உள்ளடக்கியவை. அவற்றைப் பற்றி விபரமாக அறிவதற்கு விளம்பரங்களை அழுத்தி அறிந்துகொள்ளுங்கள். பதிவுகளின் விளம்பரதாரர்களுக்கு ஆதரவு வழங்குங்கள். நன்றி.


வ.ந.கிரிதரனின் 'குடிவரவாளன்' நாவலினை மின்னூலாக வாங்க
வ.ந.கிரிதரனின் 'குடிவரவாளன்'
எழுத்தாளர் வ.ந.கிரிதரனின் 'குடிவரவாளன்' நாவலினை மின்னூலாக பிடிஃப் வடிவத்தில் வாங்க விரும்புபவர்கள் கீழுள்ள இணைய இணைப்பில் வாங்கிக்கொள்ளலாம். விலை $4 (கனடியன்): https://www.fatfreecartpro.com/i/yz46?single
வ.ந.கிரிதரனின் 'அமெரிக்கா' நாவலின் திருத்திய இரண்டாம் பதிப்பினை மின்னூலாக  வாங்க...

'அமெரிக்கா' மின்னூலினை, பிடிஃப் கோப்பாக  $3 (கனடியன்) செலுத்தி வாங்குவதற்கான இணைய இணைப்பு: https://www.fatfreecartpro.com/i/yzc9?single

books_amazon


PayPal for Business - Accept credit cards in just minutes!

© காப்புரிமை 2000-2020 'பதிவுகள்.காம்' -  'Pathivukal.COM

பதிவுகள்

முகப்பு
அரசியல்
இலக்கியம்
சிறுகதை
கவிதை
அறிவியல்
உலக இலக்கியம்
சுற்றுச் சூழல்
நிகழ்வுகள்
கலை
நேர்காணல்
இ(அ)க்கரையில்...
நலந்தானா? நலந்தானா?
இணையத்தள அறிமுகம்
மதிப்புரை
பிற இணைய இணைப்புகள்
சினிமா
பதிவுகள் (2000 - 2011)
வெங்கட் சாமிநாதன்
K.S.Sivakumaran Column
அறிஞர் அ.ந.கந்தசாமி
கட்டடக்கலை / நகர அமைப்பு
வாசகர் கடிதங்கள்
பதிவுகளின் தோற்றம்/ நோக்கம்
நலந்தானா? நலந்தானா?
வ.ந.கிரிதரன்
கணித்தமிழ்
பதிவுகளில் அன்று
சமூகம்
கிடைக்கப் பெற்றோம்!
விளையாட்டு
நூல் அறிமுகம்
நாவல்
மின்னூல்கள்
முகநூற் குறிப்புகள்
எழுத்தாளர் முருகபூபதி
சுப்ரபாரதிமணியன்
சு.குணேஸ்வரன்
யமுனா ராஜேந்திரன்
நுணாவிலூர் கா. விசயரத்தினம்
தேவகாந்தன் பக்கம்
முனைவர் ர. தாரணி
பயணங்கள்
'கனடிய' இலக்கியம்
நாகரத்தினம் கிருஷ்ணா
பிச்சினிக்காடு இளங்கோ
கலாநிதி நா.சுப்பிரமணியன்
ஆய்வு
த.சிவபாலு பக்கம்
லதா ராமகிருஷ்ணன்
குரு அரவிந்தன்
சத்யானந்தன்
வரி விளம்பரங்கள்
'பதிவுகள்' விளம்பரம்
மரண அறிவித்தல்கள்
பதிப்பங்கள் அறிமுகம்
சிறுவர் இலக்கியம்

பதிவுகளில் தேடுக!

counter for tumblr

அண்மையில் வெளியானவை

Yes We Can

விளம்பரம் செய்யுங்கள்


வீடு வாங்க / விற்க


'பதிவுகள்' இணைய இதழின்
மின்னஞ்சல் முகவரி ngiri2704@rogers.com 

பதிவுகள் (2000 - 2011)

'பதிவுகள்' இணைய இதழ்

பதிவுகளின் அமைப்பு மாறுகிறது..
வாசகர்களே! இம்மாத இதழுடன் (மார்ச் 2011)  பதிவுகள் இணைய இதழின் வடிவமைப்பு மாறுகிறது. இதுவரை பதிவுகளில் வெளியான ஆக்கங்கள் அனைத்தையும் இப்புதிய வடிவமைப்பில் இணைக்க வேண்டுமென்பதுதான் எம் அவா.  காலப்போக்கில் படிப்படியாக அனைத்து ஆக்கங்களும், அம்சங்களும் புதிய வடிவமைப்பில் இணைத்துக்கொள்ளப்படும்.  இதுவரை பதிவுகள் இணையத் தளத்தில் வெளியான ஆக்கங்கள் அனைத்தையும் பழைய வடிவமைப்பில் நீங்கள் வாசிக்க முடியும். அதற்கான இணையத்தள இணைப்பு : இதுவரை 'பதிவுகள்' (மார்ச் 2000 - மார்ச் 2011):
கடந்தவை

அறிஞர் அ.ந.கந்தசாமி படைப்புகள்

வ.ந.கிரிதரனின் 'அமெரிக்கா' மின்னூல் விற்பனையில்..

வ.ந.கிரிதரனின் 'அமெரிக்கா' (குறூநாவலும் சிறுகதைகளும்) ஸ்நேகா (தமிழகம்) / மங்கை (கனடா) பதிப்பகங்கள் இணைந்து டிசம்பர் 1996இல் தமிழகத்தில் வெளியிட்ட தொகுப்பு நூல். 'அமெரிக்கா' ஈழத்து அகதியொருவனின் அமெரிக்கத் தடுப்பு முகாம் வாழ்வினை விபரிக்கும் குறுநாவல்.உண்மைச் சம்பவங்களின் அடிப்படையில் புனையப்பட்ட குறுநாவல். இத்தொகுப்பிலுள்ள சிறுகதையான 'ஒரு மா(நா)ட்டுப் பிரச்சினை' தமிழகத்தில் வெளியான 'பனியும் , பனையும்' தொகுப்பிலும் இடம்பெற்றுள்ளது. மேற்படி குறுநாவலினிதும் சிறுகதைகளினதும் ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு (லதா ராமகிருஷ்ணனால் மொழிபெயர்க்கப்பட்டவை) இன்னும் நூலாக வெளிவரவில்லை. 'அமெரிக்கா' நூலின் முதற்பதிப்பினை $ 3 கனேடிய டாலர்களுக்கு PayPal தளத்தினூடு, அல்லது PayPal வழங்கும் கடனட்டை பாவிக்கும் வசதிகளினூடு வாங்கமுடியும். பணத்தைக் கொடுத்ததும் மின்னூல் கோப்பினை நீங்கள் பதிவிறக்கிக் கொள்ளலாம்.  நீங்கள் பணத்தைச் செலுத்தியதும் Order Completed பக்கம் Download இணைப்புடன் (link) திரையில் தெரியும்.  அந்த இணைப்பினை அழுத்தி நூலின் .pdf பிரதியினைப் பதிவிறக்கிக்கொள்ளலாம்.  வாங்க விரும்பினால் இங்கு அழுத்தவும்.

வ.ந.கிரிதரனின் 'மண்ணின் குரல்' மின்னூல் விற்பனையில்...

வ.ந.கிரிதரனின் 'மண்ணின் குரல்' மின்னூல் விற்பனையில். வ.ந.கிரிதரனின் 'மண்ணின் குரல்' நூலானது 'வன்னி மண்', 'அருச்சுனனின் தேடலும், அகலிகையின் காதலும்', 'கணங்களும், குணங்களும்' மற்றும் 'மண்ணின் குரல்' ஆகிய நான்கு நாவல்களின் தொகுப்பு. தமிழகத்தில் குமரன் பப்ளிஷர்ஸினரால் 1998இல் இதன் முதற்பதிப்பு வெளியிடப்பட்டது. 'மண்ணின் குரல்' ஏற்கனவே மங்கை பதிப்பகத்தினால் (கனடா) நாவல், கட்டுரைகள், கவிதைகளடங்கிய சிறு தொகுப்பாக வெளியிடப்பட்டது. நூலின் முதற்பதிப்பினை $ 4 கனேடிய டாலர்களுக்கு PayPal தளத்தினூடு, அல்லது PayPal வழங்கும் கடனட்டை பாவிக்கும் வசதிகளினூடு வாங்கமுடியும். பணத்தைக் கொடுத்ததும் மின்னூல் கோப்பினை நீங்கள் பதிவிறக்கிக் கொள்ளலாம்.  நீங்கள் பணத்தைச் செலுத்தியதும் Order Completed பக்கம் Download இணைப்புடன் (link) திரையில் தெரியும்.  அந்த இணைப்பினை அழுத்தி நூலின் .pdf பிரதியினைப் பதிவிறக்கிக்கொள்ளலாம்.   வாங்க விரும்பினால் இங்கு அழுத்தவும்


பதிவுகள் - ISSN # 1481 - 2991

பதிவுகளுக்கான உங்கள் பங்களிப்பு!

பதிவுகளுக்கான உங்கள் பங்களிப்பு!

பதிவுகள்' இணைய இதழ் ஆரம்பித்ததிலிருந்து இன்று வரை இலவசமாக வெளிவந்துகொண்டிருக்கின்றது. தொடர்ந்தும் இலவசமாகவே  வெளிவரும்.  அதே சமயம்  'பதிவுகள்' போன்ற இணையத்தளமொன்றினை நடாத்துவது என்பது மிகுந்த உழைப்பினை வேண்டி நிற்குமொன்று. எனவே 'பதிவுகள்' இணைய இதழின் பங்களிப்புக்கும், வளர்ச்சிக்கும் உதவ விரும்பினால் , உங்கள் பங்களிப்பு வரவேற்கப்படும். குறைந்தது $5 கனடிய டொலர்கள் (CAD)  நீங்கள் 'பதிவுகள்' இதழுக்கு  உங்கள் பங்களிப்பாக அனுப்பலாம். நீங்கள் உங்கள் பங்களிப்பினை  அனுப்ப  விரும்பினால் , Pay Pal மூலம் பின்வரும் பதிவுகளுக்கான உங்கள் பங்களிப்பு இணைய இணைப்பினை அழுத்துவதன் மூலம் கொடுக்கலாம். அல்லது  மின்னஞ்சல் மூலமும்  admin@pathivukal.com என்னும் மின்னஞ்சலுக்கு  e-transfer மூலம் அனுப்பலாம்.  உங்கள் ஆதரவுக்கு நன்றி.


பதிவுகளில் கூகுள் விளம்பரங்கள்

பதிவுகள் இணைய இதழில் கூகுள் நிறுவனம் வெளியிடும் விளம்பரங்கள் உங்கள் பல்வேறு தேவைகளையும் பூர்த்தி செய்யும் சேவைகளை, பொருட்களை உள்ளடக்கியவை. அவற்றைப் பற்றி விபரமாக அறிவதற்கு விளம்பரங்களை அழுத்தி அறிந்துகொள்ளுங்கள். பதிவுகளின் விளம்பரதாரர்களுக்கு ஆதரவு வழங்குங்கள். நன்றி.
பதிவுகள்  (Pathivukal- Online Tamil Magazine)

'பதிவுகள்' -  பன்னாட்டு இணைய இதழ்! |  ISSN  1481 - 2991
ஆசிரியர்:  வ.ந.கிரிதரன்
Editor-in - Chief:  V.N.Giritharan

'பதிவுகள்' -  பன்னாட்டு இணைய இதழ்! |  ISSN  1481 - 2991

"அனைவருடனும் அறிவினைப் பகிர்ந்து கொள்வோம்"

"Sharing Knowledge With Every One"

ஆசிரியர்:  வ.ந.கிரிதரன்
மின்னஞ்சல் முகவரி: editor@pathivukal.com
'பதிவுகள்'இணைய இதழில் விளம்பரம்: ads@pathivukal.com
'பதிவுகள்' இதழ் தொழில் நுட்பப்பிரச்சினை: admin@pathivukal.com

'பதிவுகள்' ஆலோசகர் குழு:
பேராசிரியர்  நா.சுப்பிரமணியன் (கனடா)
பேராசிரியர்  துரை மணிகண்டன் (தமிழ்நாடு)
பேராசிரியர்   மகாதேவா (ஐக்கிய இராச்சியம்)
எழுத்தாளர்  லெ.முருகபூபதி (ஆஸ்திரேலியா)

அடையாளச் சின்ன  வடிவமைப்பு:
தமயந்தி கிரிதரன்

'Pathivukal'  Advisory Board:
Professor N.Subramaniyan (Canada)
Professor  Durai Manikandan (TamilNadu)
Professor  Kopan Mahadeva (United Kingdom)
Writer L. Murugapoopathy  (Australia)

Logo Design: Thamayanthi Girittharan

Yes We Can


books_amazon
வ.ந.கிரிதரனின் 'குடிவரவாளன்' நாவலினை மின்னூலாக வாங்க
வ.ந.கிரிதரனின் 'குடிவரவாளன்'
எழுத்தாளர் வ.ந.கிரிதரனின் 'குடிவரவாளன்' நாவலினை மின்னூலாக பிடிஃப் வடிவத்தில் வாங்க விரும்புபவர்கள் கீழுள்ள இணைய இணைப்பில் வாங்கிக்கொள்ளலாம். விலை $4 (கனடியன்): https://www.fatfreecartpro.com/i/yz46?single

வ.ந.கிரிதரனின் 'அமெரிக்கா' நாவலின் திருத்திய இரண்டாம் பதிப்பினை மின்னூலாக  வாங்க...

'அமெரிக்கா' மின்னூலினை, பிடிஃப் கோப்பாக  $3 (கனடியன்) செலுத்தி வாங்குவதற்கான இணைய இணைப்பு: https://www.fatfreecartpro.com/i/yzc9?single

எழுத்தாளர் வ.ந.கிரிதரன்
' வ.ந.கிரிதரன் பக்கம்'என்னும் இவ்வலைப்பதிவில் அவரது படைப்புகளை நீங்கள் வாசிக்கலாம். https://vngiritharan230.blogspot.ca/

No Fear Shakespeare

No Fear Shakespeare
சேக்ஸ்பியரின் படைப்புகளை வாசித்து விளங்குவதற்குப் பலர் சிரமப்படுவார்கள். அதற்குக் காரணங்களிலொன்று அவரது காலத்தில் பாவிக்கப்பட்ட ஆங்கில மொழிக்கும் இன்று பாவிக்கப்படும் ஆங்கில மொழிக்கும் இடையிலுள்ள வித்தியாசம். அவரது படைப்புகளை இன்று பாவிக்கப்படும் ஆங்கில மொழியில் விளங்கிக் கொள்வதற்கு ஸ்பார்க் நிறுவனம் வெளியிட்டுள்ள No Fear Shakespeare வரிசை நூல்கள் உதவுகின்றன.  அவற்றை வாசிக்க விரும்பும் எவரும் ஸ்பார்க் நிறுவனத்தின் இணையத்தளத்தில் அவற்றை வாசிக்கலாம். அதற்கான இணைய இணைப்பு:

நூலகம்

வ.ந.கிரிதரன் பக்கம்!

'வ.ந.கிரிதரன் பக்கம்' என்னும் இவ்வலைப்பதிவில் அவரது படைப்புகளை நீங்கள் வாசிக்கலாம். https://vngiritharan230.blogspot.ca/

THANK YOU!

ஜெயபாரதனின் அறிவியற் தளம்

எனது குறிக்கோள் தமிழில் புதிதாக விஞ்ஞானப் படைப்புகள், நாடகக் காவியங்கள் பெருக வேண்டும் என்பதே. “மகத்தான பணிகளைப் புரிய நீ பிறந்திருக்கிறாய்” என்று விவேகானந்தர் கூறிய பொன்மொழியே என் ஆக்கப் பணிகளுக்கு ஆணிவேராக நின்று ஒரு மந்திர உரையாக நெஞ்சில் அலைகளைப் பரப்பி வருகிறது... உள்ளே

Wikileaks

மதுரைத் திட்டம்

மதுரைத்திட்டம்

Shami Accounting Services

charles_nirmalarajan5.jpg - 19.08 Kb

We provide complete accounting, federal and provincial tax services to individuals or businesses. Our objective is to continue to provide our clients with the highest level of service at the lowest possible fee tailor to your specific needs. Visit our site.

படிப்பகம்

உலக வானொலி