“இலக்கியவெளி சஞ்சிகை” மற்றும் “தமிழ்ஆதர்ஸ்.கொம்” இணைந்து நடத்தும் - இணைய வழி கலந்துரையாடல் - அரங்கு 3 “படைப்புலகில் அ.முத்துலிங்கம்”

Tuesday, 29 September 2020 10:09 - அகில் - நிகழ்வுகள்
Print

 

“இலக்கியவெளி சஞ்சிகை” மற்றும் “தமிழ்ஆதர்ஸ்.கொம்”  இணைந்து நடத்தும்  -  இணைய வழி கலந்துரையாடல் - அரங்கு 3  “படைப்புலகில் அ.முத்துலிங்கம்”

நாள்:    ஞாயிற்றுக்கிழமை 25-10-2020
நேரம்:  
இந்திய நேரம் -   மாலை 7.00
இலங்கை நேரம் - மாலை 7.00
கனடா நேரம் -    காலை 9.30

வழி:      ZOOM செயலி, Facebook மற்றும் Youtube  வழியாக

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/89295172679?pwd=aktCREp2cnpiQ2cvaDhwQ0x6WHRsQT09

Meeting ID: 892 9517 2679
Passcode: 123456

Youtube: Ahil Sambasivam                       
Facebook live : Ahileswarn Sambasivam

மேலதிக விபரங்களுக்கு: அகில் 001 416 8226316

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Last Updated on Thursday, 15 October 2020 21:16