தமிழ் முஸ்லிம் மக்களிடையேயான இன, சமூக உறவுகளுக்கான சாத்தியங்கள் பற்றியதொரு உரையாடல்!

Thursday, 11 July 2019 14:52 - தகவல்: எம்.பெளசர் - நிகழ்வுகள்
Print

தமிழ் முஸ்லிம் மக்களிடையேயான இன, சமூக உறவுகளுக்கான சாத்தியங்கள் பற்றியதொரு உரையாடல்!

தமிழ் முஸ்லிம் மக்களிடையேயான இன, சமூக உறவுகளுக்கான சாத்தியங்கள் பற்றியதொரு உரையாடல்!

பிரதான உரையாளர்

எஸ்.கே. விக்னேஸ்வரன் (கனடா)
(எழுத்தாளர் , அரசியல், சமூக செயற்பாட்டாளர்,
சரிநிகர் ஆசிரியர் குழு )

வழிப்படுத்தல்
பி.சீவகன், எம்.பௌசர்

காலம் - 13 ஜுலை 19
சனி மாலை 1.30 - 4.30 மணி வரை

இடம்-Trinity Centre
East Avenue
EastHam , E12 6SG

இந்த விடயத்தில் ஈடுபாடும் அக்கறையும் கொண்ட பலர் தமது கருத்துக்களை முன்வைக்கவுள்ளனர்.ஆர்வமுள்ளோர் கலந்து கொண்டு தமது கருத்துக்களையும் முன் வைக்கலாம். அனைவரையும் அழைக்கிறோம்.

தொடர்பு- 07817262980

 

- Mahroof Fauzar  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it -

Last Updated on Thursday, 11 July 2019 14:59