புதியவன் ராசையாவின் 'ஒற்றைப்பனைமரம்'

Wednesday, 02 October 2019 21:28 - தகவல்: செல்வன் - நிகழ்வுகள்
Print

புதியவன் ராசையாவின் 'ஒற்றைப்பனைமரம்'

வணக்கம்,  புதியவன் ராசையாவின் ஒற்றைப்பனைமரம் என்ற திரைப்படத்தை மீண்டும் Saturday October 12 ம் திகதி பிற்பகல் 3:00 மணிக்கு திரையிட நண்பர்களில் சிலர் யோசித்துள்ளோம். இத் திரையிடலுக்கான உங்கள் ஆதரவை ம் வழங்குமாறு பணிவன்புடன் கேட்டுக் கொள்கிறோம்.

நன்றி!

அன்புடன்,

செல்வன்

புதியவன் ராசையாவின் 'ஒற்றைப்பனைமரம்'

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Last Updated on Wednesday, 02 October 2019 22:07