அறிமுகமும் வெளியீடும், மெல்பேர்னில்! ஆசி கந்தராஜாவின் சிறுகதைத் தொகுதி மற்றும் புனைவுக் கட்டுரைத் தொகுதியும், சௌந்தரி கணேசனின் கவிதைத் தொகுதியும்...

Saturday, 05 October 2019 23:55 - தகவல்: ASK - நிகழ்வுகள்
Print

இடம்: Vermont South community Centre, Function room, Karobran Drive, Vermont South, Melbourne 3133. Australia.
காலம்: SUNDAY 6 OCTOBER 2019. 5.00PM - 7.30PM

கலந்து சிறப்பிக்குமாறு அன்புடன் அழைக்கின்றோம்.
Last Updated on Sunday, 06 October 2019 00:04