அஞ்சலி: ஆழ்துளை அவலம்

Tuesday, 29 October 2019 06:44 - ஜெயராமசர்மா (மெல்பேண், ஆஸ்திரேலியா) -- கவிதை
Print

- மணப்பாறைக்கு (திருச்சி) அண்மையிலுள்ள நடுக்காட்டுப்பட்டியில் குழாய்க்கிணற்றினுள்  தவறி விழுந்த இரன்டு வயதுக்குழந்தை சுர்ஜித்தைக் காப்பாற்றுவதற்கான மீட்பதற்கான முயற்சிகள் தோல்வியில் முடிவடைந்தன. இறந்த நிலையில் குழந்தையின் உடல் மீட்கப்பட்டது. -

தண்ணீரைத் தேடினோம் - ஆனால்
கண்ணீரே வந்தது
ஆழ்துளைக்குள்
அழுகையொலி - இன்னும்
எதிரொலித்தே நிற்கிறது
Last Updated on Tuesday, 29 October 2019 10:05