கவிதை: நாங்களும் எச்சங்களே

Monday, 11 July 2016 17:03 - -வாணமதி (சுவிஸ்சர்லாந்து - கவிதை
Print

கவிஞர் வாண்மதிஎன் கண்முன்னே
எத்தனையோ உருவங்கள்
அத்தனையும்
ஏதோவொரு
தருணத்தில்
ஆண்
என்றே
அடையாளப்படுத்தப்படுகின்றன.

பேச்சில் போலித்தனம்
பார்வையில் கள்ளத்தனம்
செய்கையில் சில்மிசம்
மனதில் வக்கிரம்

இதைத்தாண்டி
இராவணன் போல ஆண்
இந்தப்பூமியில்
இருந்தால்
பெண்ணுக்கான
மதிப்பையும்
பாதுகாப்பையும்
இருபது கைகளையும்
இரண்டாக
இணைத்துத் தருவானா?

இராமனாக வேசமிடாதீர்
இராவணனாக வாழுங்கள்! நாங்களும்
சீதையும்
கண்ணகியும்
மாதவியும்
பாஞ்சாலியும்
பரிணமித்த
பாரில்
பிறந்த எச்சங்கள்தான்!


This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Last Updated on Monday, 11 July 2016 17:13