முத்தொள்ளாயிரம் பதிப்பும் பகுப்பும்

E-mail Print PDF

 - முனைவர் ஆ. சந்திரன், உதவிப்பேராசிரியர் , தமிழ்த் துறை,  தூயநெஞ்சக் கல்லூரி (தன்னாட்சி) , திருப்பத்தூர்,  வேலூர் -முத்தொள்ளாயிரம் என்ற பெயர் பற்றித் தொல்காப்பியத்திற்கு உரை எழுதிய உரையாசிரிகள் மூலம் அறியமுடிகின்றது. “அங்கதப் பாட்டவற் றளவோ டொக்கும்” (தொ.செ.152) என்னும் தொல்காப்பிய நூற்பாவிற்கு உரை எழுதிய பேராசிரியர் ‘கைக்கிளைச்செய்யுள் முத்தொள்ளாயிரத்துட் போல” என்று முத்தொள்ளாயிரம் என்ற சொல்லைப் முதன்முதலில் பயன்படுத்தியுள்ளார். அவரைத் தொடா்ந்து நச்சினார்க்கினியா் ‘நெடுவெண் பாட்டே குறுவெண்பாட்டே........” (தொ.செ.104) என்ற நூற்பாவின் உரையில், “கைக்கிளைத் தென்னன்....” மற்றும் “மங்குன் மனக்கடை…...” என்ற முத்தொள்ளாயிரத்தின் இருபாடல்களை உதாரணமாகத் தந்துள்ளார். இவ்வாறு உரையாசிரியா்களால் இப்படி ஒரு நூல் இருந்தமையை அறியமுடிந்தாலும், புறத்திரட்டின் மூலமாகத்தான் இந்நூலில் இருந்து 109 பாடல்கள் நமக்குக் கிடைத்துள்ளன. சேர, சோழ, பாண்டியா்களைப் பாட்டுடைத் தலைவா்களாகக் கொண்டு ஒவ்வொருவருக்கும் 900 பாடல்கள் வீதம் மொத்தம் 2700 பாடல்கள் பாடப்பட்டதால் இந்நூலுக்கு முத்தொள்ளாயிரம் என்று பெயா் ஏற்பட்டுள்ளது.  முத்தொள்ளாயிரம் பற்றிய தமிழ் இலக்கிய வரலாறு மற்றும் சில முத்தொள்ளாயிர தெளிவுரைகளில் முத்தொள்ளாயிரம் பாடல்களுக்கு விளக்கம் அளிப்பதுண்டு.

ஆனால், உண்மையில் முத்தொள்ளாயிரம் என்ற நூலில் சேர சோழ புாண்டியருக்குத் தாள முன்னூறு பாடல்கள் வீதம் தொள்ளாயிரம் பாடல்கள் மட்டுமே இருக்கும் என்கிறார் பேராசிரியர் எஸ். வையாபுரிப்பிள்ளை. அதற்கு அவர் கீழ்கண்ட விளக்கத்தினைத் தருகின்றார். “இலக்கண விளக்கப் பட்டியல் உரையில் 'பாட்டுடைத் தலைவன் ஊரினையும் பெயரினையும் உவந்து எண்ணாலே பத்து முதல் ஆயிரமளவும் பொருட் சிறப்பினாலே பாடுதல் அவ்வவ் வெண்ணாற் பெயர்பெற்று நடக்கும் எண் செய்யுளாம். அவை முத்தொள்ளாயிரம், அரும்பைத் தொள்ளாயிரம் முதலியன' எனக் காணப்படுகிறது. இங்கே எண் செய்யுளென்று வகைப்படுத்தப்பட்ட ஒரு நூலே உணர்த்தப்படுகிறது. இதன் கண் வரும் செய்யுட்களின் பேரெல்லை ஆயிரமாகும். அஃதாவது ஆயிரத்தின் விஞ்சுதல் கூடாது. இத்தனையென்பது நூற்பெயரால் அறியப்படும். முத்தொள்ளாயிரம் என்பதில் தொள்ளாயிரம் என்பது அவ்வெண்ணாதலின் அத்தனை செய்யுட்கள் இருத்தல் வேண்டுமேயன்றி அதனின் மிகுதிப்பட்ட செய்யுட்கள் கொண்டதாக இந்நூலைக் கருதுதல் கூடாது. ஆகவே முத்தொள்ளாயிரத்தில் தொள்ளாயிரஞ் செய்யுட்களே உள்ளன என்பதும் சேர சோழ பாண்டியர்களுள் ஒவ்வொருவர் மீதும் முந்நூறு செய்யுட்களே இயற்றப் பட்டன வென்பதும் அறியத்தக்கன” (இலக்கிய தீபம்).  அத்துடன் இதன் காலம் கி.பி 9 ஆம் நூற்றாண்டு என்கின்றார்.

இத்தொகுப்பில் களவழி நாற்பது, திருக்குறள், பரிபாடல், பழமொழி, சிந்தாமணி, சூளாமணி, பதிற்றுப்பத்து, குண்டலகேசி, வளையாபதி, சிறுபஞ்ச மூலம், பெருந்தேவனார் பாரதம், நாரதசரிதை, இராமாவதாரம், சாந்திபுராணம், இரும்பல்காஞ்சி, ஆசிரியமாலை, முத்தொள்ளாயிரம் முதலியவற்றின் பாடல்கள்  பல இடம்பெற்றுள்ளன. அவற்றுடன், இந்நூலின் மூலம் நமக்கு இன்று கிடைக்காமல் போன பல தொன்மையான நூல்கள் பற்றியும் அறிந்துகொள்ள முடிகின்றது. ஓலைச்சுவடியில் இருந்த பாடல்களின் தொகுப்பைப் பதிப்பித்துள்ள பேராசிரியா் வையாபுரிப்பிள்ளை அவா்களின் அத்தொகுப்பில் முத்தொள்ளாயிரம் பாடல்கள் மொத்தம் 109 இடம்பெற்றுள்ளன.

முத்தொள்ளாயிரம் பாடல்களின் பகுப்பு முறை
புறத்திரட்டு நூலில் உள்ள பாடல்கள் திருக்குறளைப் போல் அறத்துப்பால்,  பொருட்பால், காமத்துப்பால் என்று மூன்று பெரும்பிரிவுகளாப் பகுக்கப்பட்டுள்ளன. முப்பாலில் ஒன்றான காமத்துப்பாலில் இடம்பெற்றுள்ள அனைத்துப் பாடல்களும் முத்தொள்ளாயிரப் (கைக்கிளை) பாடல்களாகும்.

இனி இந்நூலின் பகுப்பு முறையைப் பற்றிக் காண்போம். முத்தொள்ளாயிரத்திலுள்ள 109 பாடல்களில் 65 (1506-1570) பாடல்கள் கைக்கிளைப் பாடல்களாக உள்ளன. பிற பாடல்கள் அனைத்தும் பொருட்பாலைச் சார்ந்தவையாகும். இப்பாடல்கள் பின்வருமாறு வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. அவை கடவுள் வாழ்த்துப் பாடல் (1) ஒன்று, நாடு பற்றி 3 பாடல்கள் (829, 830, 831), நகா் பற்றி 3 பாடல்கள் (863, 863, 864), பகைப்புலம் பழித்தல் பற்றி 5 பாடல்கள் (1278-1282), திறை பற்றி 4 பாடல்கள் (1285-1288), எயில் கோடல் பற்றி ஒரு பாடல் (1331), குதிரை மறம் பற்றி ஒரு பாடல் (1380) யானை மறம் பற்றி 10 பாடல்கள் (1388-1397), களம் பற்றி 4 பாடல்கள்  (1430-1433), வெற்றி பற்றி இரு பாடல்கள்  (1456,1457), புகழ் பற்றி 10 பாடல்கள் (1464-1473) என்பனவாகும்.

இந்நூலின் ஆசிரியா் யார் என்று தெரியவில்லை. ஆனால், “மன்னிய நாண்மீன்...”, “மடங்காமயிலூர்தி….” மற்றும் “செங்கணெடியான் மேல்.... ” என்ற பாடல்களிலிருந்து இவா் சைவ சமயத்தைச் சார்ந்தவராக இருக்கலாம் என்பதை மட்டும் அறியமுடிகின்றது.

புறத்திரட்டில் சோ்க்கப்படாத முத்தொள்ளாயிரப் பாடல் ஒன்று இளம்பூரணர் உரையில் உள்ளது. அப்பாடல் வருமாறு.

“ஏற்றூர்தி யானுமிகல் வெம்போர் வானவனும்
ஆற்றலு மாள்வினையு மொத்தொன்றி னொவ்வாறே
கூற்றக் கணிச்சியான் கண்மூன் றிரண்டேயாம்
ஆற்றல்சால் வானவன் கண்”
இப்பாடல் ‘புகழ்’ என்ற தொகுப்பில் சோ்க்கத்தக்கது.

முத்தொள்ளாயிரத்தை முதன்முதலில் தனி நூலாகப் பதிப்பித்தவா் இரா.இராகவய்யங்கார். இப்பதிப்பு 1905 இல் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இப்பதிப்பில் 109 பாடல்கள் இடம்பெற்றுள்ளன. பின்வந்த பதிப்பாசிரியா்கள் பலா் இப்பதிப்பையே அடியொற்றி பதிப்பித்துள்ளனா். ஆனால், ரசிகமணி டி.கே.சியின்  பதிப்பில் 99 பாடல்கள் மட்டுமே உள்ளன.

1946 இல் சைவசித்தாந்த நூற்பதிப்பகம் மூலமாக முத்தொள்ளாயிரத்தைப் பதிப்பித்த ந.சேதுரகுநாதன் 130 பாடல்களைப் பதிப்பித்துள்ளார். கூடுதலாக அவா் பதிப்பிலுள்ள படல்கள் பற்றி அவா் “இற்றைக்கு ஐந்நூறியாண்டுகட்கு முன்னா் புறத்திரட்டு என்னுந் தொகைநூல் தொகுத்த சான்றோர், அந்நூலின்கண் இடையிடையே மிளிரவைத்துப் போந்த நூற்றெட்டு முத்தொள்ளாயிரச் செய்யுட்களைப் பெற்று, அவற்றைப் பயின்று இன்பந்துய்த்துத் தன்னை மறந்து உவகை எய்தும் பேறும் கிடைத்துள்ளது. கிடைக்கப்பெற்ற விழுமிய பாடல்களின் விழுமிய சுவையானது தூண்ட இனிமேலும் இத்தகைய பாடல்கள் கிடைக்கும் கொல்லோ என ஆராய்ந்து வெல்வுழிப் பழைய உரைகளினிடையே பயின்று கிடந்தனவாய இருபத்திரண்டு பாடல்கள் இவற்றோடு ஒத்த இயல்பிவாய்க் காணப்பட்டமையின் அவையும் இவற்றோடு சோ்த்து உரையெழுதி வெளியிடப் பெறுவனவாயின” (முன்னுரை ப.6) என்று கூறியுள்ளார்.

130 பாடல்களைக் கொண்டுள்ள அவரது பதிப்பில் உள்ள பாடல்கள் கடவுள் வாழ்த்துப் பாடல் ஒன்று, பாண்டியன் பற்றிய பாடல்கள் 60, சோழன் பற்றிய பாடல்கள் 46, சேரன் பற்றிய பாடல்கள் 23 என பகுக்கப்பட்டுள்ளன. அவருக்குப் பின்னர் பலர் முத்தொள்ளாயிரப்பாடல்களை உரையுடன் வெளிட்டுள்ளனர்.  அவர்களில்  ந.சுப்பு ரெட்டியார், ஞா.மாணிக்கவாசகன், கபிலர், சிதம்பரநாத முதலியார் போன்றோர் இராகவையங்கார் பதிப்பை ஒட்டியே உரை எழுதிவெளியிட்டுள்ளனர்.
அதன் தொடர்ச்சியாகப் பலரது உரைகள் வெளியாகியுள்ளன. அவற்றில் இன்று விற்பனையில் உள்ள  முனைவா் செ. உலகநாதன் தெளிவுரை, முத்தொள்ளாயிரம் மூலமும் முனைவா் கதிர்முருகு தெளிவுரை ஆகியன முறையே 109, 130 என்ற எண்ணிக்கையில் உள்ளன. இந்த  உரைகளில் புறத்திரட்டில் இல்லாத பாடல்கள் சில சோ்க்கப்பட்டும், புறத்திரட்டில் உள்ள பாடல்கள் சில நீக்கப்பட்டும் உள்ளன.  அவை எவை என்பதனை அறிய இந்நூல்களில் உள்ள பாடல்களை 1938 ஆண்டு பேராசிரியா் எஸ்.வையாபுரிப்பிள்ளையால் தொகுக்கப்பட்டு  சென்னைப் பல்கலைக்கழகத்தால் வெளியிடப்பட்டுள்ள “புறத்திரட்டு” என்னும் நூலில் உள்ள முத்தொள்ளாயிரத்தின் 109 பாடல்களுடன் ஒப்பிட்டுப் பார்க்கும் போது  அப்பாடல்களின் வரிசை முறைகூட மாறி அமைந்துள்ளதை அறியமுடிகின்றது.

முனைவா் செ. உலகநாதன் தெளிவுரை
முனைவா் செ. உலகநாதன் அவா்கள் முத்தொள்ளாயிரம் பாடல்களை உரையுடன் வெளியிட்டுள்ளார். இந்நூல் முல்லை நிலையத்தாரால் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இதன் முதல் பதிப்பு 2000 - ஆம் ஆண்டு வெளிவந்துள்ளது. 2006 -இல் இதன் மறுபதிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இந்த நூல் புறத்திரட்டை அடியொற்றி வெளியிடப்பட்டுள்ளதா? அல்லது வேறு ஏதாவது நூலை அடியெற்றி எழுதப்பட்டுள்ளதா? என்பது பற்றிய எந்த ஒரு குறிப்பும் இந்நூலில் இடம்பெறவில்லை. ஆனால் இந்தத் தெளிவுரையில் பேராசிரியர் எஸ். வையாபுரிப்பிள்ளை அவா்கள் தொகுத்து வெளியிட்டுள்ள புறத்திரட்டில்  இடம்பெற்றுள்ள முத்தொள்ளாயிரம் பாடல்கள் அனைத்தும்  இடம்பெற்றுள்ளன.  அத்துடன், அந்நூலில் உள்ள பாடல்கள் சேரன் சோழன் பாண்டியன் என்று மூவேந்தா்களின் வரிசையிலும் வரிசைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

முத்தொள்ளாயிரம் மூலமும் முனைவா் கதிர்முருகு தெளிவுரையும்
இவ்வுரை 2007 ஆண்டு, சாரதா பதிப்பகத்தாரால் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. பேராசிரியர் எஸ். வையாபுரிப்பிள்ளை அவா்கள் தொகுத்து வெளியிட்டுள்ள புறத்திரட்டில்  இடம்பெற்றுள்ள முத்தொள்ளாயிரம் பாடல்களில்,

“இருங்களி றொன்று மடப்பிடி சாரல்
இலங்கருவி நீராற் றெளிக்கும் நலங்கிளா் வேல்
துன்னரும் போர்க்கோதை தொடாஅன் செருக்கின
மன்னா் மதிலாய வென்று” (புற.திர.1397)

என்ற பாடல் கதிர்முருகு தெளிவுரைகளில்  இடம்பெறவில்லை. அதற்குபதிலாக வேறுபாடல்கள் பல இடம் பெற்றுள்ளன. இப்பாடல்கள் எந்த நூலில் இருந்து எடுத்துத் தொகுக்கப்பட்டது என்ற விவரமும் அந்த தெளிவுரையில் தரப்படவில்லை.

புறத்திரட்டு - டாக்டா் செ. உலகநாதன் உரை - முனைவா் கதிர்முருகு உரைகள் ஒப்புமை
முனைவா் செ. உலகநாதன் எழுதியுள்ள தெளிவுரை, முனைவா் க.கதிர்முருகு எழுதியுள்ள தெளிவுரை ஆகியவற்றில் உள்ள முத்தொள்ளாயிரம் பாடல்களைப் பேரசிரியா் எஸ். வையாபுரிபிள்ளை அவா்கள் வெளியிட்டுள்ள புறத்திரட்டில் இடம்பெற்றுள்ள முத்தொள்ளாயிரம் பாடல்களுடன் ஒப்பிட அவை பின்வருமாறு அமைந்துள்ளன.

1. சேரன் பற்றிய பாடல்கள்

.என்

புறத்திரட்டு

டாக்டா் செ. உலகநாதன் உரை

முனைவா் கதிர்முருகு உரை

1

1508

1

10

2

1518

2

12

3

1541

3

14

4

1517

4

11

5

1547

5

15

6

1557

6

17

7

1553

7

16

8

1564

8

18

9

1567

9

19

10

1568

10

20

11

1570

11

21

12

1532

12

13

13

829

13

3

14

862

14

4

15

1467

15

1

16

1285

16

5

17

1471

17

2

18

1388

18

6

19

1431

19

7

20

1278

20

8

21

1279

21

9

2. சேரன் பற்றிய பாடல்கள்

.என்

புறத்திரட்டு

டாக்டா் செ. உலகநாதன் உரை

முனைவா் கதிர்முருகு உரை

1

1389

1

33

2

1507

2

47

3

1544

3

59

4

1513

4

49

5

1531

5

56

6

1545

6

60

7

1554

7

62

8

1552

8

61

9

1533

9

57

10

1524

10

52

11

1520

11

50

12

1522

12

51

13

1526

13

54

14

1527

14

55

15

1512

15

48

16

1539

16

58

17

1555

17

63

18

1561

18

64

19

1562

19

65

20

1525

20

53

21

831

21

27

22

863

22

28

23

1468

23

24

24

1473

24

44

25

1288

25

29

26

1392

26

34

27

1393

27

35

28

1394

28

36

29

1432

29

38

30

1280

30

39

3. பாண்டியன் பற்றிய பாடல்கள்

.என்

புறத்திரட்டு

டாக்டா் செ. உலகநாதன் உரை

முனைவா் கதிர்முருகு உரை

1

1509

1

117

2

1542

2

101

3

1546

3

103

4

1548

4

104

5

1519

5

123

6

1523

6

125

7

1521

7

124

8

1559

8

110

9

1528

9

92

10

1549

10

105

11

1550

11

106

12

1551

12

107

13

1529

13

93

14

1530

14

94

15

1534

15

95

16

1566

16

114

17

1543

17

102

18

1540

18

100

19

1558

19

109

20

1510

20

118

21

1511

21

119

22

1514

22

120

23

1515

23

121

24

1560

24

111

25

1536

25

97

26

1535

26

96

27

1563

27

112

28

1506

28

116

29

1556

29

108

30

1538

30

99

31

1516

31

122

32

1537

32

98

33

1569

33

115

34

1565

34

113

35

1469

35

73

36

830

36

76

37

864

37

77

38

1464

38

70

39

1465

39

71

40

1466

40

72

41

1472

41

75

42

1287

42

79

43

1380

43

81

44

1470

44

74

45

1286

45

78

46

1331

46

80

47

1390

47

82

48

1391

48

83

49

1395

49

84

50

1396

50

85

51

1430

51

86

52

1433

52

87

53

1281

53

88

54

1282

54

89

55

1456

55

90

56

1457

56

91

57

1397

57

-

முனைவர் கதிர்முருகு வெளியிட்டுள்ள தெளிவுரையில் சேரன் பற்றி இரு பாடல்களும் (22, 23), சோழனைப் பற்றி பதினாறு பாடல்களும் (25, 26, 30, 31, 32, 37, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 66, 67, 68, 69), பாண்டியனைப் பற்றி நான்கு பாடல்களும் புறத்திரட்டில் இல்லாதவை. கூடுதலாக இடம் பெற்றுள்ளவை. இப்பாடல்கள் எந்த நூலில் இருந்து தொகுக்கப்பட்டது என்ற குறிப்பு எதுவும் அந்த நூலில் தரப்படாத நிலையில் இவை ந.சேதுராமன்  அவா்களின் பதிப்புரையை அடிப்படையாகக் கொண்டு வெளியிடப்பட்டிருக்கலாம் என்று எண்ணத் தோன்றுகின்றது.

மேலும் இந்த இரு தெளிவுரைகளிலும் பாடல்களின் வரிசை முறை முன்பின் என மாறிமாறி அமைந்துள்ளன. அத்துடன்,

“இருங்களி றொன்று மடப்பிடி சாரல்
இலங்கருவி நீராற் றொளிக்கும் நலங்கிளர்வேல்
துன்னரும் போர்க்கோதை தொடாஅன் செருக்கின்
மன்னன் மதிலாய வென்று” (1397)

என்ற பாடல் செ.உலகநாதன் தெளிவுரையிலும், மதுரை தமிழ் இலக்கிய மின்தொகுப்புத் திட்டத்திலும், சென்னை நூலகம்.காம் இணையதளத்திலும் பாண்டியன் பற்றிய பாடலாக வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. ஆனால் இப்பாடலில் பாண்டியன் பற்றிய குறிப்பு இல்லை.
உண்மையில் போர்க்கோதை என்பது சேரனைக் குறிக்கும் சொல்லாகும்.

“.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. வானத்து
மின்சோ் மதியனையான் விண்ணுயா் கொல்லியா்
கோன் சேரன் கோதை. . .. . . .  . ..  .. . .” (1467:2-4)

“முகையவிழ்தார்க் கோதை முசிறியார் கோமான்” (1279:3)

“. . . . . . . . . . . . . . . . .சேரலார்க் கோக்கோதை” (1567:3)

“. . . . .குடநாடன் வஞ்சிக் கோமான் . . . . .” (1564:1)

என்ற பாடல் அடிகள் மூலம் அதைத் தெளிவாக அறியமுடிகின்றது.
அத்துடன் “கோதை” என்னும் சொல் கொண்ட 1508,    1518, 1541, 1517, 1547, 1557, 1553, 1568, 1570, 1532, 829, 1285, 1471, 1388, 1389, 1278 ஆகிய பாடல்கள் சேரன் பற்றிய பாடல்களாக வகைப்படுத்தியுள்ள நிலையில் அதே தன்மையிலுள்ள புறத்திரட்டு 1397 ஆம் பாடல் ஏன் பாண்டியன் பற்றிய பாடலாக வகைபடுத்தினார் என்பதற்கான காரணம் தெரியவில்லை.
கோதை என்ற சொல்லை கொண்டுள்ள 1397 ஆம் பாடல் சேரன் பற்றிய பாடலாகக் கொள்வதே சரியாக இருக்கும். ஆக இவற்றையெல்லாம் ஒப்பிட்டு பார்க்க முத்தௌ்ளாயிரத்திலுள்ள பாடல்கள் பின்வருமாறு அமைந்துள்ளதை அறியமுடிகின்றது.


கடவுள் வாழ்த்து பாடல் ஒன்று.

மன்னா்கள்

கைக்கிளைப்பாடல்கள் (65)

புறப்பாடல்கள் (43)

சேரன்

12

11

சோழன்

19

10

பாண்டியன்

34

22

மேற்கண்ட ஒப்பீட்டில் இருந்து முத்தொள்ளாயிரம் பாடல்களின் பதிப்புகளில் பல முரண்பாடுகள் இருப்பதை அறியமுடிகின்றது. எனவே ஒரு முறையான செம்பதிப்பு இப்பாடல்களுக்குத் தேவை என்பது இதன் மூலம் அறியமுடிகின்றது.

பயன்பட்ட நூல்கள்
1. வையாபுரிப்பிள்ளை, பேராசிரியா் எஸ்., புறத்திரட்டு,  1938 (மறுபதிப்பு - 2001), சென்னைப் பல்கலைக்கழகம்.
2. சிதம்பரநாத முதலியார். டி.கே., பொதிகைமலைப் பதிப்பு, 1957 (மூன்றாம் பதிப்பு) திருக்குற்றாலம் - தென்காசி.
3. உலகநாதன், முனைவா் செ., முத்தொள்ளாயிரம் மூலமும் உரையும் (தெளிவுரை), முல்லை  நிலையம், 2006 (மறுபதிப்பு), தி.நகா், சென்னை.
4. கதிர் முருகு. முனைவா்., 2007 (முதல்பதிப்பு), முத்தொள்ளாயிரம் மூலமும் உரையும், சாரதா பதிப்பகம், சென்னை.
5. மாணிக்கவாசகன். ஞா., முத்தொள்ளாயிரம் விளக்க உரை, 2016 (மூன்றாம் பதிப்பு), உமா பதிப்பகம், சென்னை.
6. சந்திரன். முனைவர் ஆ., முத்தொள்ளாயிரம் அமைப்பு முறை, செம்மூதாய் பதிப்பகம், 2012 (முதல் பதிப்பு), சென்னை.
7. http://www.noolulagam.com/free_books/other_books/muthollayiram.pdf
8. http://www.chennailibrary.com/mis/muthollayiram.html 
9. https://ta.wikisource.org/wiki/முத்தொள்ளாயிரம்
10. சேதுராமன் முனைவர் சி., முத்தொள்ளாயிரத்தில் மறம், http://puthu.thinnai.com/?p=27009 
11. சிவகாமி. இணைப் பேராசிரியர் ச., உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம்,  http://www.dinamani.com/NewsItems.asp?ID=DN120080517125315&Title=Tamil+Mani&lTitle=R%AArU%A6&Topic=0&dName=No+Title&Dist=0

* முனைவர் ஆ. சந்திரன், உதவிப்பேராசிரியர் , தமிழ்த் துறை,  தூயநெஞ்சக் கல்லூரி (தன்னாட்சி) , திருப்பத்தூர்,  வேலூர் -

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Last Updated on Monday, 31 December 2018 21:40  

பதிவுகள்

முகப்பு
அரசியல்
இலக்கியம்
சிறுகதை
கவிதை
அறிவியல்
உலக இலக்கியம்
சுற்றுச் சூழல்
நிகழ்வுகள்
கலை
நேர்காணல்
இ(அ)க்கரையில்...
நலந்தானா? நலந்தானா?
இணையத்தள அறிமுகம்
மதிப்புரை
பிற இணைய இணைப்புகள்
சினிமா
பதிவுகள் (2000 - 2011)
வெங்கட் சாமிநாதன்
K.S.Sivakumaran Column
அறிஞர் அ.ந.கந்தசாமி
கட்டடக்கலை / நகர அமைப்பு
வாசகர் கடிதங்கள்
பதிவுகளின் தோற்றம்/ நோக்கம்
நலந்தானா? நலந்தானா?
வ.ந.கிரிதரன்
கணித்தமிழ்
பதிவுகளில் அன்று
சமூகம்
கிடைக்கப் பெற்றோம்!
விளையாட்டு
நூல் அறிமுகம்
நாவல்
மின்னூல்கள்
முகநூற் குறிப்புகள்
எழுத்தாளர் முருகபூபதி
சுப்ரபாரதிமணியன்
சு.குணேஸ்வரன்
யமுனா ராஜேந்திரன்
நுணாவிலூர் கா. விசயரத்தினம்
தேவகாந்தன் பக்கம்
முனைவர் ர. தாரணி
பயணங்கள்
'கனடிய' இலக்கியம்
நாகரத்தினம் கிருஷ்ணா
பிச்சினிக்காடு இளங்கோ
கலாநிதி நா.சுப்பிரமணியன்
ஆய்வு
த.சிவபாலு பக்கம்
லதா ராமகிருஷ்ணன்
குரு அரவிந்தன்
சத்யானந்தன்
வரி விளம்பரங்கள்
'பதிவுகள்' விளம்பரம்
மரண அறிவித்தல்கள்

பதிவுகளில் தேடுக!

counter for tumblr

அண்மையில் வெளியானவை

வ.ந.கிரிதரன் பக்கம்!

'வ.ந.கிரிதரன் பக்கம்' என்னும் இவ்வலைப்பதிவில் அவரது படைப்புகளை நீங்கள் வாசிக்கலாம். https://vngiritharan230.blogspot.ca/

'பதிவுகள் இதழுக்கான
சந்தா அன்பளிப்பு! 

'பதிவுகள்' இணைய இதழ் ஆரம்பித்ததிலிருந்து இன்று வரை இலவசமாக வெளிவந்துகொண்டிருக்கின்றது. தொடர்ந்தும் இலவசமாகவே  வெளிவரும்.  அதே சமயம்  'பதிவுகள்' போன்ற இணையத்தளமொன்றினை நடாத்துவது என்பது மிகுந்த உழைப்பினை வேண்டி நிற்குமொன்று. எனவே 'பதிவுகள்' இணைய இதழின் பங்களிப்புக்கும், வளர்ச்சிக்கும் உதவ விரும்பினால் , உங்கள் பங்களிப்பு வரவேற்கப்படும். குறைந்தது $5 கனடிய டொலர்கள் (CAD)  நீங்கள் 'பதிவுகள்' இதழுக்கு ஆண்டுச்சந்தாவுக்கான அன்பளிப்பாக அனுப்பலாம். நீங்கள் அன்பளிப்பு கொடுக்க விரும்பினால் , Pay Pal மூலம் பின்வரும் பதிவுகளுக்கான சந்தா அன்பளிப்பு இணைய இணைப்பினை அழுத்துவதன் மூலம் கொடுக்கலாம். உங்கள் ஆதரவுக்கு நன்றி.

'பதிவுகள்' இணைய இதழ்
விளம்பரங்கள்

'பதிவுகள்' இணைய இதழ் உலகின் பல பாகங்களிலும் தமிழ் மக்களால் படிக்கப்படும் இணைய இதழ்.  'பதிவுகள்' இணைய இதழில் விளம்பரங்கள் மற்றும் பல்வகையான அறிவித்தல்களையும் (மரண அறிவித்தல்களுட்பட)  பிரசுரிக்க முடிவு செய்துள்ளோம். ''பதிவுகள்' இணைய இதழில் உங்கள் விளம்பரங்களைப் பிரசுரிப்பதன் மூலம் உங்கள் வியாபாரத்தை உலகளாவியரீதியில் பெற முடியும். 'பதிவுகள்' இணைய இதழில் வியாபாரம் , பிறந்தநாள் வாழ்த்துகள் மற்றும் மரண அறிவித்தல்களைப் பிரசுரிக்க விரும்பினால் அவை ஒரு வருட காலம் வரையில் 'பதிவுகள்' இணைய இதழில் பிரசுரமாகும். அதற்கான கட்டணம் $100 (CAD) கனடிய டொலர்களாகும். அதனைப் Pay Pal மூலம் 'பதிவுகள்' விளம்பரம்' என்னும் இவ்விணைப்பினை அழுத்துவதன் மூலம் நீங்கள் செலுத்தலாம். செலுத்தியதும் உங்கள் விளம்பரங்களை, அறிவித்தல்களை (உரிய புகைப்படங்கள் போன்றவற்றுடன்) ngiri2704@rogers.com என்னும் மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு அனுப்பி வைக்கவும். அவை 'பதிவுகள்' இணைய இதழில் பிரசுரமாகும்.

'பதிவுகள்' இணைய இதழில்
வரி விளம்பரங்கள்.

'பதிவுகள்' இணைய இதழ் உலகின் பல பாகங்களிலும் தமிழ் மக்களால் படிக்கப்படும் இணைய இதழ்.  'பதிவுகள்' இணைய இதழில் வரி விளம்பரங்களைப்  பிரசுரிக்க முடிவு செய்துள்ளோம். அதற்கான கட்டணம் $25 (CAD) கனடிய டொலர்கள் மட்டுமே. வாடகை விளம்பரங்கள், வீடு விற்பனை விளம்பரங்கள், சுய வியாபார விளம்பரங்கள் என அனைத்து வகையான விளம்பரங்களும் 'பதிவுகள்' இணைய இதழில் பிரசுரிக்கப்படும். விளம்பரங்களை அனுப்ப விரும்புவோர் Pay Pal மூலம் 'பதிவுகள் வரி விளம்பரம்' என்னும் இவ்விணைப்பினை அனுப்பி, விளம்பரக்கட்டணத்தைச் செலுத்தியதும் , விளம்பரங்களை ngiri2704@rogers.com என்னும் மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு அனுப்பி வைக்கவும். அவை 'பதிவுகள்' இணைய இதழில் பிரசுரமாகும்.

பதிவுகள் விளம்பரம்

பதிவுகள் வரி விளம்பரம்

மரண அறிவித்தல்கள்

வ.ந.கிரிதரனின் 'குடிவரவாளன்'!

நீண்ட நாள்களாக வெளிவருவதாகவிருந்த எனது 'குடிவரவாளன்' நாவல் டிசம்பர் 2015 முதல் வாரத்தில், தமிழகத்தில் 'ஓவியா' பதிப்பகம் மூலமாக வெளிவந்துள்ளது. இந்நாவல் நான் ஏற்கனவே எழுதி தமிழகத்தில் வெளியான 'அமெரிக்கா' சிறுநாவலின் தொடர்ச்சி. 'பதிவுகள்', 'திண்ணை' ஆகிய இணைய இதழ்களில் ஆரம்பத்தில் 'அமெரிக்கா 2' என்னும் பெயரில் வெளியாகிப்பின்னர் 'குடிவரவாளன்' என்னும் பெயர் மாற்றம் பெற்ற படைப்பு.
இலங்கைத்தமிழ் அகதி ஒருவரின் நியூயார்க் தடுப்பு முகாம் வாழ்வினை 'அமெரிக்கா' விபரித்தால், இந்நாவல் நியூயோர்க் மாநகரில் சட்டவிரோதக் குடிகளிலொருவனாக சுமார் ஒரு வருட காலம் அலைந்து திரிந்த இலங்கைத்தமிழ் அகதியொருவனின் அனுபவங்களை விபரிக்கும்.

'ஓவியா' பதிப்பக விபரங்கள்:
Oviya Pathippagam

17-16-5A, K.K.Nagar,
Batlagundua - 642 202
Tamil Nadu, India

Phone: 04543 - 26 26 86
Cell: 766 755 711 4, 96 2 96 52 6 52
email: oviyapathippagam@gmail.com | vathilaipraba@gmail.com

பதிவுகள் (2000 - 2011)

'பதிவுகள்' இணைய இதழ்

பதிவுகளின் அமைப்பு மாறுகிறது..
வாசகர்களே! இம்மாத இதழுடன் (மார்ச் 2011)  பதிவுகள் இணைய இதழின் வடிவமைப்பு மாறுகிறது. இதுவரை பதிவுகளில் வெளியான ஆக்கங்கள் அனைத்தையும் இப்புதிய வடிவமைப்பில் இணைக்க வேண்டுமென்பதுதான் எம் அவா.  காலப்போக்கில் படிப்படியாக அனைத்து ஆக்கங்களும், அம்சங்களும் புதிய வடிவமைப்பில் இணைத்துக்கொள்ளப்படும்.  இதுவரை பதிவுகள் இணையத் தளத்தில் வெளியான ஆக்கங்கள் அனைத்தையும் பழைய வடிவமைப்பில் நீங்கள் வாசிக்க முடியும். அதற்கான இணையத்தள இணைப்பு கீழே:

இதுவரை 'பதிவுகள்' (மார்ச் 2000 - மார்ச் 2011): கடந்தவை

 

 

அறிஞர் அ.ந.கந்தசாமி படைப்புகள்

வ.ந.கிரிதரனின் 'அமெரிக்கா' மின்னூல் விற்பனையில்..

வ.ந.கிரிதரனின் 'அமெரிக்கா' (குறூநாவலும் சிறுகதைகளும்) ஸ்நேகா (தமிழகம்) / மங்கை (கனடா) பதிப்பகங்கள் இணைந்து டிசம்பர் 1996இல் தமிழகத்தில் வெளியிட்ட தொகுப்பு நூல். 'அமெரிக்கா' ஈழத்து அகதியொருவனின் அமெரிக்கத் தடுப்பு முகாம் வாழ்வினை விபரிக்கும் குறுநாவல்.உண்மைச் சம்பவங்களின் அடிப்படையில் புனையப்பட்ட குறுநாவல். இத்தொகுப்பிலுள்ள சிறுகதையான 'ஒரு மா(நா)ட்டுப் பிரச்சினை' தமிழகத்தில் வெளியான 'பனியும் , பனையும்' தொகுப்பிலும் இடம்பெற்றுள்ளது. மேற்படி குறுநாவலினிதும் சிறுகதைகளினதும் ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு (லதா ராமகிருஷ்ணனால் மொழிபெயர்க்கப்பட்டவை) இன்னும் நூலாக வெளிவரவில்லை. 'அமெரிக்கா' நூலின் முதற்பதிப்பினை $ 3 கனேடிய டாலர்களுக்கு PayPal தளத்தினூடு, அல்லது PayPal வழங்கும் கடனட்டை பாவிக்கும் வசதிகளினூடு வாங்கமுடியும். பணத்தைக் கொடுத்ததும் மின்னூல் கோப்பினை நீங்கள் பதிவிறக்கிக் கொள்ளலாம்.  நீங்கள் பணத்தைச் செலுத்தியதும் Order Completed பக்கம் Download இணைப்புடன் (link) திரையில் தெரியும்.  அந்த இணைப்பினை அழுத்தி நூலின் .pdf பிரதியினைப் பதிவிறக்கிக்கொள்ளலாம்.  வாங்க விரும்பினால் இங்கு அழுத்தவும்.

வ.ந.கிரிதரனின் 'மண்ணின் குரல்' மின்னூல் விற்பனையில்...

வ.ந.கிரிதரனின் 'மண்ணின் குரல்' மின்னூல் விற்பனையில். வ.ந.கிரிதரனின் 'மண்ணின் குரல்' நூலானது 'வன்னி மண்', 'அருச்சுனனின் தேடலும், அகலிகையின் காதலும்', 'கணங்களும், குணங்களும்' மற்றும் 'மண்ணின் குரல்' ஆகிய நான்கு நாவல்களின் தொகுப்பு. தமிழகத்தில் குமரன் பப்ளிஷர்ஸினரால் 1998இல் இதன் முதற்பதிப்பு வெளியிடப்பட்டது. 'மண்ணின் குரல்' ஏற்கனவே மங்கை பதிப்பகத்தினால் (கனடா) நாவல், கட்டுரைகள், கவிதைகளடங்கிய சிறு தொகுப்பாக வெளியிடப்பட்டது. நூலின் முதற்பதிப்பினை $ 4 கனேடிய டாலர்களுக்கு PayPal தளத்தினூடு, அல்லது PayPal வழங்கும் கடனட்டை பாவிக்கும் வசதிகளினூடு வாங்கமுடியும். பணத்தைக் கொடுத்ததும் மின்னூல் கோப்பினை நீங்கள் பதிவிறக்கிக் கொள்ளலாம்.  நீங்கள் பணத்தைச் செலுத்தியதும் Order Completed பக்கம் Download இணைப்புடன் (link) திரையில் தெரியும்.  அந்த இணைப்பினை அழுத்தி நூலின் .pdf பிரதியினைப் பதிவிறக்கிக்கொள்ளலாம்.   வாங்க விரும்பினால் இங்கு அழுத்தவும்

அம்புலிமாமா (சிறுவர் மாத இதழ்)

அம்புலிமாமா

Welcome to The Literature Network!

We offer searchable online literature for the student, educator, or enthusiast. To find the work you're looking for start by looking through the author index. We currently have over 3000 full books and over 4000 short stories and poems by over 250 authors. Our quotations database has over 8500 quotes. Read More

நிற்பதுவே! நடப்பதுவே!

நிற்பதுவே, நடப்பதுவே, பறப்பதுவே, நீங்களெல்லாம்
சொற்பனந் தானோ?- பல தோற்ற மயக்கங்களோ?
கற்பதுவே, கேட்பதுவே, கருதுவதே, நீங்களெல்லாம்
அற்பமாயைகளோ?-... மேலும் கேட்க

ஜெயபாரதனின் அறிவியற் தளம்

எனது குறிக்கோள் தமிழில் புதிதாக விஞ்ஞானப் படைப்புகள், நாடகக் காவியங்கள் பெருக வேண்டும் என்பதே. “மகத்தான பணிகளைப் புரிய நீ பிறந்திருக்கிறாய்” என்று விவேகானந்தர் கூறிய பொன்மொழியே என் ஆக்கப் பணிகளுக்கு ஆணிவேராக நின்று ஒரு மந்திர உரையாக நெஞ்சில் அலைகளைப் பரப்பி வருகிறது... உள்ளே

Karl Marx, 1818-1883

The philosopher, social scientist, historian and revolutionary, Karl Marx, is without a doubt the most influential socialist thinker to emerge in the 19th century. Although he was largely ignored by scholars in his own lifetime, his social, economic and political ideas gained rapid acceptance in the socialist movement after his death in 1883. Until quite recently almost half the population of the world lived under regimes that claim to be Marxist

The philosopher, social scientist, historian and revolutionary, Karl Marx, is without a doubt the most influential socialist thinker to emerge in the 19th century. Although he was largely ignored by scholars in his own lifetime, his social, economic and political ideas gained rapid acceptance in the socialist movement after his death in 1883. Until quite recently almost half the population of the world lived under regimes that claim to be Marxist....Read More

Einstein Archives Online

The Einstein Archives Online Website provides the first online access to Albert Einstein’s scientific and non-scientific manuscripts held by the Albert Einstein Archives at the Hebrew University of Jerusalem and to an extensive Archival Database, constituting the material record of one of the most influential intellects in the modern era...Read More

Wikileaks


பதிவுகள் (Pathivukal- Online Tamil Magazine)

பதிவுகள் வரி விளம்பரம்
'பதிவுகள்' -  பன்னாட்டு இணைய இதழ்! |  ISSN  1481 - 2991
ஆசிரியர்:  வ.ந.கிரிதரன்
Editor-in - Chief:  V.N.Giritharan

'பதிவுகள்' -  பன்னாட்டு இணைய இதழ்! |  ISSN  1481 - 2991

"அனைவருடனும் அறிவினைப் பகிர்ந்து கொள்வோம்"

"Sharing Knowledge With Every One"

ஆசிரியர்:  வ.ந.கிரிதரன்

'பதிவுகள்' ஆலோசகர் குழு:
பேராசிரியர்  நா.சுப்பிரமணியன் (கனடா)
பேராசிரியர்  துரை மணிகண்டன் (தமிழ்நாடு)
பேராசிரியர்   மகாதேவா (ஐக்கிய இராச்சியம்)
எழுத்தாளர்  லெ.முருகபூபதி (ஆஸ்திரேலியா)

அடையாளச் சின்ன  வடிவமைப்பு:
தமயந்தி கிரிதரன்

'Pathivukal'  Advisory Board:
Professor N.Subramaniyan (Canada)
Professor  Durai Manikandan (TamilNadu)
Professor  Kopan Mahadeva (United Kingdom)
Writer L. Murugapoopathy  (Australia)

Logo Design: Thamayanthi Girittharan

வ.ந.கிரிதரனின் 'குடிவரவாளன்' நாவலினை மின்னூலாக வாங்க
வ.ந.கிரிதரனின் 'குடிவரவாளன்'
எழுத்தாளர் வ.ந.கிரிதரனின் 'குடிவரவாளன்' நாவலினை மின்னூலாக பிடிஃப் வடிவத்தில் வாங்க விரும்புபவர்கள் கீழுள்ள இணைய இணைப்பில் வாங்கிக்கொள்ளலாம். விலை $4 (கனடியன்): https://www.fatfreecartpro.com/i/yz46?single

வ.ந.கிரிதரனின் 'அமெரிக்கா' நாவலின் திருத்திய இரண்டாம் பதிப்பினை மின்னூலாக  வாங்க...

'அமெரிக்கா' மின்னூலினை, பிடிஃப் கோப்பாக  $3 (கனடியன்) செலுத்தி வாங்குவதற்கான இணைய இணைப்பு: https://www.fatfreecartpro.com/i/yzc9?single

எழுத்தாளர் வ.ந.கிரிதரன்
' வ.ந.கிரிதரன் பக்கம்'என்னும் இவ்வலைப்பதிவில் அவரது படைப்புகளை நீங்கள் வாசிக்கலாம். https://vngiritharan230.blogspot.ca/

பதிவுகள் விளம்பரம்


'பதிவுகள்' பன்னாட்டு இணைய இதழை http://www.pathivukal.com, http://www.pathivugal.com , http://www.geotamil.com ஆகிய இணைய முகவரிகளில் வாசிக்கலாம். உங்கள் ஆக்கபூர்வமான கருத்துகளையும், ஆக்கங்களையும் ngiri2704@rogers.com என்னும் மின்னஞ்சலுக்கு அனுப்பி வையுங்கள்.  'அனைவருடனும் அறிவினைப் பகிர்ந்து கொள்வோம்' என்னும் தாரக மந்திரத்துடன் , எழுத்தாளர் வ.ந.கிரிதரனை ஆசிரியராகக்கொண்டு வெளிவரும் 'பதிவுகள்' இணைய இதழ் 2000ஆம் ஆண்டிலிருந்து வெளிவருமொரு இணைய இதழ் என்பது குறிப்பிடத் தக்கது.
பதிவுகள் விளம்பரம்

வ.ந.கிரிதரனின் 'குடிவரவாளன்' நாவலினை மின்னூலாக வாங்க
வ.ந.கிரிதரனின் 'குடிவரவாளன்'
எழுத்தாளர் வ.ந.கிரிதரனின் 'குடிவரவாளன்' நாவலினை மின்னூலாக பிடிஃப் வடிவத்தில் வாங்க விரும்புபவர்கள் கீழுள்ள இணைய இணைப்பில் வாங்கிக்கொள்ளலாம். விலை $4 (கனடியன்): https://www.fatfreecartpro.com/i/yz46?single

பதிவுகள் வரி விளம்பரம்

'பதிவுகள்' இணைய இதழில் வரி விளம்பரங்கள்.

'பதிவுகள்' இணைய இதழ் உலகின் பல பாகங்களிலும் தமிழ் மக்களால் படிக்கப்படும் இணைய இதழ்.  'பதிவுகள்' இணைய இதழில் வரி விளம்பரங்களைப்  பிரசுரிக்க முடிவு செய்துள்ளோம்.  அதற்கான கட்டணம் $25  (CAD) கனடிய டொலர்கள் மட்டுமே. வாடகை விளம்பரங்கள், வீடு விற்பனை விளம்பரங்கள், சுய வியாபார விளம்பரங்கள் என அனைத்து வகையான விளம்பரங்களும் 'பதிவுகள்' இணைய இதழில் பிரசுரிக்கப்படும். விளம்பரங்களை அனுப்ப விரும்புவோர்  Pay Pal மூலம்  'பதிவுகள் வரி விளம்பரம்' என்னும் இவ்விணைப்பினை அனுப்பி, விளம்பரக்கட்டணத்தைச் செலுத்தியதும் , விளம்பரங்களை ngiri2704@rogers.com என்னும் மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு அனுப்பி வைக்கவும். அவை 'பதிவுகள்' இணைய இதழில் பிரசுரமாகும்.


'பதிவுகள் இதழுக்கான சந்தா அன்பளிப்பு! 

'பதிவுகள்' இணைய இதழ் ஆரம்பித்ததிலிருந்து இன்று வரை இலவசமாக வெளிவந்துகொண்டிருக்கின்றது. தொடர்ந்தும் இலவசமாகவே  வெளிவரும்.  அதே சமயம்  'பதிவுகள்' போன்ற இணையத்தளமொன்றினை நடாத்துவது என்பது மிகுந்த உழைப்பினை வேண்டி நிற்குமொன்று. எனவே 'பதிவுகள்' இணைய இதழின் பங்களிப்புக்கும், வளர்ச்சிக்கும் உதவ விரும்பினால் , உங்கள் பங்களிப்பு வரவேற்கப்படும். குறைந்தது $5 (CAD) கனடிய  டொலர்களை   நீங்கள் 'பதிவுகள்' இதழுக்கு ஆண்டுச்சந்தாவுக்கான அன்பளிப்பாக அனுப்பலாம். நீங்கள் அன்பளிப்பு கொடுக்க விரும்பினால் , Pay Pal மூலம் பின்வரும் பதிவுகளுக்கான சந்தா அன்பளிப்பு இணைய இணைப்பினை அழுத்துவதன் மூலம் கொடுக்கலாம். உங்கள் ஆதரவுக்கு நன்றி.

'பதிவுகள்' இணைய இதழ் விளம்பரங்கள் ,
மரண அறிவித்தல்கள், பிறந்தநாள் &
திருமண வாழ்த்துகள்.

'பதிவுகள்' இணைய இதழ் உலகின் பல பாகங்களிலும் தமிழ் மக்களால் படிக்கப்படும் இணைய இதழ்.  'பதிவுகள்' இணைய இதழில் விளம்பரங்கள் மற்றும் பல்வகையான அறிவித்தல்களையும் (பிறந்தநாள் வாழ்த்துகள், திருமண வாழ்த்துகள் மற்றும் மரண அறிவித்தல்களுட்பட)  பிரசுரிக்க முடிவு செய்துள்ளோம்.  'பதிவுகள்' இணைய இதழில் உங்கள் விளம்பரங்களைப் பிரசுரிப்பதன் மூலம் உங்கள் வியாபாரத்தை உலகளாவியரீதியில் பெற முடியும். 'பதிவுகள்' இணைய இதழில் வியாபாரம் , பிறந்தநாள் வாழ்த்துகள் மற்றும் மரண அறிவித்தல்களைப் பிரசுரிக்க விரும்பினால் அவை ஒரு வருட காலம் வரையில் 'பதிவுகள்' இணைய இதழில் பிரசுரமாகும். அதற்கான கட்டணம் $100 (CAD) கனடிய டொலர்களாகும். அதனைப்  Pay Pal மூலம்  'பதிவுகள்' விளம்பரம்' என்னும் இவ்விணைப்பினை அழுத்துவதன் மூலம் நீங்கள் செலுத்தலாம். செலுத்தியதும் உங்கள் விளம்பரங்களை, அறிவித்தல்களை (உரிய புகைப்படங்கள் போன்றவற்றுடன்) ngiri2704@rogers.com என்னும் மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு அனுப்பி வைக்கவும். அவை 'பதிவுகள்' இணைய இதழில் பிரசுரமாகும்.

'பதிவுகள்' இணைய இதழில் வரி விளம்பரங்கள்.

'பதிவுகள்' இணைய இதழ் உலகின் பல பாகங்களிலும் தமிழ் மக்களால் படிக்கப்படும் இணைய இதழ்.  'பதிவுகள்' இணைய இதழில் வரி விளம்பரங்களைப்  பிரசுரிக்க முடிவு செய்துள்ளோம்.  அதற்கான கட்டணம் $25  (CAD) கனடிய டொலர்கள் மட்டுமே. வாடகை விளம்பரங்கள், வீடு விற்பனை விளம்பரங்கள், சுய வியாபார விளம்பரங்கள் என அனைத்து வகையான விளம்பரங்களும் 'பதிவுகள்' இணைய இதழில் பிரசுரிக்கப்படும். விளம்பரங்களை அனுப்ப விரும்புவோர்  Pay Pal மூலம்  'பதிவுகள் வரி விளம்பரம்' என்னும் இவ்விணைப்பினை அனுப்பி, விளம்பரக்கட்டணத்தைச் செலுத்தியதும் , விளம்பரங்களை ngiri2704@rogers.com என்னும் மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு அனுப்பி வைக்கவும். அவை 'பதிவுகள்' இணைய இதழில் பிரசுரமாகும்.

பதிவுகள் விளம்பரம்

பதிவுகள் வரி விளம்பரம்

 

Canada

The Government of Canada's primary internet site for the international audience. Whether you are travelling or immigrating to Canada, preparing to do business in Canada. more..

Canadian Aboriginals

ஆய்வுக்கட்டுரைகளை அனுப்புவோர்...

'பதிவுகள்' இணைய இதழுக்குப் பல பட்டப்படிப்பு மாணவர்கள் மற்றும் பட்டதாரிகள் ஆய்வுக்கட்டுரைகளை அனுப்பி வருகின்றார்கள். அவர்கள்தம் ஆய்வுக்கட்டுரைகளை 'ஆய்வு' என்னும் பகுதியில் பிரசுரித்து  வருகின்றோம். ஆய்வுக்கட்டுரைகளை அனுப்புவோர் தம் ஆய்வுக்கட்டுரைகளில் அக்கட்டுரைகளுக்கு ஆதாரங்களாக உசாத்துணை நூல்கள் போன்ற விபரங்களைக்குறிப்பிட வேண்டும். இவ்விதமான சான்றுகளற்ற ஆய்வுக்கட்டுரைகள் 'பதிவுகளி'ல் 'ஆய்வு' என்னும் பகுதியில் பிரசுரிக்கப்படமாட்டாது என்பதை அறியத்தருகின்றோம். மேலும் pdf கோப்புகளாக அனுப்பப்படும் கட்டுரைகளையும் பதிவுகள் பிரசுரத்துக்கு ஏற்காது என்பதையும் அறியத்தருகின்றோம். பதிவுகளுக்கு ஆக்கங்களை அனுப்புவோர் ஒருங்குறி எழுத்துருவில் படைப்புகளை அனுப்ப வேண்டும். ஆக்கங்களை அனுப்ப வேண்டிய மின்னஞ்சல் முகவரி: ngiri2704@rogers.com - பதிவுகள் -

வரி விளம்பரங்கள்

 

'பதிவுகளு'க்குப் படைப்புகளை அல்லது கடிதங்களை அனுப்புவர்கள்  ngiri2704@rogers.com என்னும் மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு அனுப்பி வைக்கவும்.

Yes We Can

மின்னூல்: நல்லூர் இராஜதானி நகர அமைப்பு விற்பனைக்கு ..

 

மங்கை பதிப்பகம் (கனடா) மற்றும் சிநேகா பதிப்பகம் (தமிழகம்) இணைந்து வெளியிட்ட நல்லூர் இராஜதானி நகர அமைப்பு (முதற் பதிப்பு: டிசம்பர் 1996) தற்போது மின்னூலாக .pdf கோப்பாக விற்பனைக்கு இங்கு கிடைக்கிறது. ஈழத்துத் தமிழ் மன்னர்களின் புகழ்பெற்ற இராஜதானிகளில் ஒன்றாக விளங்கிய நகர் நல்லூர். ஈழத்துத் தமிழ் மன்னர்கள் பற்றிய வரலாற்று நூல்கள் பல கிடைக்கின்றன. ஆனால், தமிழ் அரசர்களின் இராஜதானிகளாக விளங்கிய நகரங்களின் நகர அமைப்பு பற்றி நூல்களெதுவும் இதுவரையில் வெளி வரவில்லை. அந்த வகையில் இந்நூல் ஒரு முதல் நூல். கிடைக்கப் பெற்ற வரலாற்றுத் தகவல்கள், கள ஆய்வுத் தகவல்கள் மற்றும் திராவிடக் கட்டடக்கலை / நகர அமைப்புத் தகவல்கள், ஆய்வுகளின் அடிப்படையில் நல்லூர் இராஜதானியின் நகர அமைப்பு பற்றி ஆராயும் ஆய்வு நூல். எழுத்தாளர் செ. யோகநாதன் முன்னுரையில் குறிப்பிட்டதுபோல் பின்னாளில் இத்துறையில் ஆராய விளையும் எவருக்குமொரு முதனூலாக விளங்கும் நூலிது. இந்நூலின் திருத்திய இரண்டாவது பதிப்பு இன்னும் நூலாக வெளிவரவில்லை. ஆனால், இணைய இதழ்களான பதிவுகள், திண்ணை ஆகியவற்றில் தொடராக வெளிவந்துள்ளது. விரைவில் அதன் மின்னூல் பதிப்பினையும் இங்கு வாங்கலாம். நல்லார் இராஜதானி நகர அமைப்பு நூலின் முதற்பதிப்பினை $ 3 கனேடிய டாலர்களுக்கு PayPal தளத்தினூடு, அல்லது PayPal வழங்கும் கடனட்டை பாவிக்கும் வசதிகளினூடு வாங்கமுடியும். பணத்தைக் கொடுத்ததும் மின்னூல் கோப்பினை நீங்கள் பதிவிறக்கிக் கொள்ளலாம். நீங்கள் பணத்தைச் செலுத்தியதும் Order Completed பக்கம் Download இணைப்புடன் (link) திரையில் தெரியும்.  அந்த இணைப்பினை அழுத்தி நூலின் .pdf பிரதியினைப் பதிவிறக்கிக்கொள்ளலாம்.   வாங்க விரும்பினால் இங்கு அழுத்தவும்.

கூகுளில் தேடுங்கள்

Custom Search

உங்களது சகல தகவல் தொழில்நுட்ப ( IT) சேவைகளும் நியாயமான விலையில்

Satyamev Jayate

Join Aamir Khan and STAR India on Satyamev Jayate – an emotional, challenging quest for hope – Sundays, at 11 AM

Center For Asia Studies

Fyodor Dostoevsky

Fyodor Dostoevsky (1821-1881) was a Russian novelist, journalist, short-story writer whose psychological penetration into the human soul had a profound influence on the 20th century novel. Read More

Brian Greene

Brian Greene (born February 9, 1963) is an American theoretical physicist
Brian Greene (born February 9, 1963) is an American theoretical physicist and string theorist. He has been a professor at Columbia University since 1996. Greene has worked on mirror symmetry, relating two different Calabi-Yau manifolds (concretely, relating the conifold to one of its orbifolds). He also described the flop transition, a mild form of topology change, showing that topology in string theory can change at the conifold point... Read More

Shami Accounting Services

charles_nirmalarajan5.jpg - 19.08 Kb

We provide complete accounting, federal and provincial tax services to individuals or businesses. Our objective is to continue to provide our clients with the highest level of service at the lowest possible fee tailor to your specific needs. Visit our site.

We develop CMS (Content Management Systems) websites for small businesses.

What is a CMS (Content Management Systems) web site? It is a type of web site which allows you to control and manage the content of your site without programming or HTML knowledge. Using CMS you can easily add or delete the content (images & text) in your website on the fly. We develop a higly professional CMS web site at a reasonable price. With your basic computer skills, you will be able to manage the content of your web site easily. Editing can be done with any normal web browser from anywhere in the world.  For your CMS website needs, Contact Nav Giri , an independent Web Infrastructure Consultant, at ngiri2704@rogers.com


வெற்றியின் இரகசியங்கள்

"எதுவும் சாத்தியம், எதுவும் என்னால் முடியும்! இப்படி எண்ணுபனுக்கே இவ்வுலகம். இப்படி எண்ணுபவனுக்கே வாழ்க்கையில் வெற்றி! இப்படி எண்ணுபனுக்கே இவ்வுலக இன்பங்கள்! இப்படி எண்ணுபவனே சமுதாயத்துக்கும் தனக்கும் பயனுள்ள வாழ்க்கையை நடத்த முடியும்!" - அறிஞர் அ.ந.கந்தசாமி -