வாசிப்பும், யோசிப்பும் 27: கனடிய பல்லின இலக்கியம் பற்றிய 'டொராண்டோ ஸ்டார்' ஆசிரியருக்கான கடிதமும், 'A Refugee’s Thoughts On Birds' (ஓர் அகதியின் பறவைகள் பற்றிய சிந்தனைகள்')  மற்றும் A SQUIRREL AND I (ஓர் அணிலும் நானும்) ஆகிய ஆங்கிலக் கவிதைகளும்.அண்மையில் 'டொராண்டோவி'ருந்து வெளிவரும் 'டொராண்டோ ஸ்டார்' தினசரியில் ஏப்ரல் 2, 2013இல் வெளியான 'தமிழ் இலக்கியத் தோட்டத்தின் விருதுகள்' பற்றி 'டெப்ரா பிளாக்' ((Debra Black) எழுதிய கட்டுரை பற்றி,  கனடிய பல்லின இலக்கியம், மற்றும் கனடிய இலக்கியம்' பற்றிய எனது கருத்துகளைச் சிறியதொரு வாசகர் கடிதமாக எழுதி அனுப்பியிருந்தேன். அதனை 'டொராண்டோ ஸ்டார்' தனது ஏப்ரல் 4, 2013 பதிப்பிற்கான ஆசிரியர் கடிதத்தில் 'Shedding light on ethnic literature' என்னும் தலைப்பில் பிரசுரித்திருந்தது. அக்கடிதத்தையும், அது கூறும் கருத்துகளையும், அத்துடன் எனது வலைப்பதிவுக்காக எழுதிய ஆங்கிலக் கவிதையினையும் இம்முறை ஒரு பதிவுக்காகப் பதிவு செய்கின்றேன். மேற்படி கடிதம் சிறியதாகவிருந்தாலும் அது கூறும் விடயம் மிகவும் முக்கியமானது. கனடாவின் உத்தியோக மொழிகள் ஆங்கிலமும், பிரெஞ்சும் ஆனபடியால் கனடிய இலக்கியமென்றால் மேற்படி மொழிகளில் வெளியாகும் படைப்புகளைப் பற்றி மட்டுமே கொண்டதாகப் பலர் கருதிவிடுகின்றார்கள். ஆனால், கனடா பல்லின மக்கள் அதிகமாக வாழும் நாடுகளிலொன்று. இங்கு வாழும் பல்லின மக்களால் அவர்களது மொழிகளில் வெளியாகும் இலக்கியப் படைப்புகளைப் பற்றிக் கனடாவின் பெரும்பான்மைச் சமூகமான ஆங்கிலேயர்களோ அல்லது பிரெஞ்சு சமூகத்தவரோ அதிகமாக அறியமுடியாத நிலையே நிலவுகின்றது.

மேலும் பல்லின மக்களால் படைக்கப்படும் இலக்கியப் படைப்புகளும் அவற்றைப் படைக்கும் சமூகங்களுக்கு மட்டுமே அறிமுகமானதொன்றாக இருந்து விடுகின்றன. இதற்கு முக்கிய காரணங்களிலொன்று: ஆங்கிலம், அல்லது பிரெஞ்சு தவிர்ந்த ஏனைய மொழிகளில் வெளியாகும் படைப்புகள் அதிக அளவில் மொழிபெயர்க்கப்படாதிருப்பதுதான். அவ்விதம் மொழிபெயர்க்கப்படும் ஒரு சில படைப்புகளும் பெரும்பாலும் ஒரு சில குழுக்கள் பெறும் அரசின் உதவிகளைக்கொண்டு , அக்குழுவின் ஆர்வங்களுக்கேற்ப தெரிவு செய்யப்பட்டு தொகுக்கப்பட்டு வெளியாவதால், போதிய கவனத்தினைக் கனடாவின் பிரதான ஊடகங்கள் மத்தியில் பெறுவதில்லை. இவ்விதமானதொரு சூழலில் 'கனடாத தமிழ் இலக்கியத் தோட்ட'த்தின் விருதுகள் பற்றிய கட்டுரையானது பிரதான கனடிய பத்திரிகைகளிலொன்றான 'டொராண்டோ ஸ்டார்' பத்திரிகையில்  வெளிவந்திருப்பது வரவேற்கத்தக்கது. ஆங்கிலேயரல்லாத, பிரெஞ்சியர்களல்லாத ஏனைய மொழி பேசும் கனடியர்களால் படைக்கப்படும், ஆற்றப்படும் இலக்கியப் படைப்புகள் மற்றும் முயற்சிகள் பற்றி அனைத்துக் கனடியர்களும் அறிய வழியினை இவ்விதமான கட்டுரைகள் ஏற்படுத்துகின்றன. அத்துடன் இவ்விதமாகப் பிறமொழி பேசும் கனடியர்களால் படைக்கப்படும் கலை, இலக்கியப் படைப்புகளை பிரதான உத்தியோக மொழிகளுக்கு மொழிபெயர்க்கப்படும் ஆர்வத்தையும் கனடியர்கள் மத்தியில் ஏற்படுத்திட உதவும் சாத்தியங்களை உருவாக்குகின்றன. மேலும் பிறமொழிகளைக் கற்று அம்மொழிகளில் வெளியாகும் படைப்புகளைப் பிரதான உத்தியோக மொழிகளில் ஏற்படும் ஆர்வத்தையும் மொழிபெயர்ப்பு முயற்சிகளில் ஈடுபடுவோருக்கு ஏற்படுத்துவத்தற்கான சாத்தியங்களையும் உருவாக்குகின்றன.

ஆங்கிலேயர்கள் போன்ற உலகின பல மொழிபேசும் மக்கள் சீன மொழியினை, ருஷ்ய மொழியினை, ஸ்பானிஷ் மொழியினை, இது போன்ற பல மொழிகளைக் கற்று அம்மொழிகளில் வெளியாகும் படைப்புகளைத் தமது மொழிகளில் மொழிபெயர்க்கின்றார்கள். ஒரு காலத்தில் ஜி.யு.போப் போன்றவர்களெல்லாரும் தமிழ் மொழியினைக் கற்று தமிழ் மொழிக்குச் சேவையாற்றியிருக்கின்றனர். இன்று அவ்விதம் எத்தனை வேற்று மொழியினர் தமிழைக் கற்று தமது மொழிகளில் தமிழ்ப் படைப்புகளை மொழிபெயர்த்திருக்கின்றார்கள்? தமிழ்ப் படைப்புகளைத் தமிழர்கள்தாம் பெரும்பாலும் மொழிபெயர்க்கின்றார்கள். இவ்விதமாக வேற்றுமொழியினர் சீன, ருஷ்ய மொழிகளையெல்லாம் கற்றுத் தமது மொழிகளில் அவ்விதம் கற்ற மொழிகளிலிருந்து படைப்புகளை மொழிபெயர்க்கின்றார்களோ அவ்விதம் தமிழ் போன்ற ஏனைய கனடியர்களின் மொழிகளைக் கற்று, மொழிபெயர்ப்பதற்கு வேற்றுமொழிகளில் படைக்கப்படும் இலக்கியப் படைப்புகளின் மொழிபெயர்ப்புகள், அவை பற்றிய கட்டுரைகள், தகவல்கள் போன்றவை கனடாவின் பிரதான ஊடகங்களில் அதிக அளவில் வெளியாகவேண்டும். அந்நிலை உருவாகுவதற்குரிய ஆரம்பப் படிகளிலொன்றாகத்தான் மேற்படி 'டெப்ரா பிளாக்'க்கின் 'ஸ்டார்' கட்டுரையினைக் கருதுகின்றேன். அதனால்தான் அச்சிறு வாசகர் கடிதத்தை 'ஸ்டார்' பத்திரிகைக்கு எழுதி அனுப்பினேன். அதனால்தான் அக்கடிதத்தில் 'கனடாவின் பல்லின மக்கள் படைக்கும் இலக்கியம் பற்றி, கனடிய இலக்கியம் பற்றி'க் குறிப்பிட்டிருந்தேன்.

அக்கடிததின் தமிழாக்கம் கீழே:

'கனடா ஒரு பல்லின மக்கள் வாழும் நாடு. பல்லினச் சமூகங்கள் அருகருகாக வாழுகின்றன. பல்லினச் சமூகங்கள் படைக்கும் தினசரிகள், வாரவெளியீடுகள் மற்றும் மாதவெளியீடுகள் பல வெளியாகின்றன. பல வேற்றுமொழிக் கனடியக் குடியுரிமை பெற்ற  எழுத்தாளர்கள் தத்தமது மொழிகளில் பங்களிப்பு செய்து வருகின்றார்கள். அந்த வகையில் அவர்கள் படைக்கும் இலக்கியமானது கனடிய இலக்கியத்தினொரு பகுதியாகக் கருதப்பட வேண்டும். வேற்றுமொழிக் கனடியர்களால் படைக்கபடும் இலக்கியம் பற்றிக் கனடாவின் 'ஸ்டார்' போன்ற பிரதான ஊடகங்கள் எழுதுவதானது எல்லாக் கனடியர்கள் மத்தியிலும் இவ்விதமான வேற்றுமொழிக் கனடியர்கள் படைக்கும் இலக்கியம் பற்றி அறிந்துகொள்ள முடிகிறது.

இது அரசின் இலக்கிய அமைப்புகள் கனடாவின் வேற்றுமொழி இலக்கியம் பற்றி, அம்மொழிகளில் எழுதும் எழுத்தாளர்கள் பற்றி, அவர்களது கனடிய இலக்கியத்துக்கான பங்களிப்பு பற்றி அறிந்துகொள்ள உதவி செய்கின்றது.  இது வேற்றுமொழிகளில் எழுதும் எழுத்தாளர்கள் மேற்படி அரசசார்பு இலக்கிய அமைப்புகளின் வளங்களையும் அடைய உதவி செய்கின்றது.'

Toronto Star
Opinion / Readers’ Letters
Shedding light on ethnic literature
Published on Thu Apr 04 2013
 
Re: Nurturing ancient Tamil language a ‘labour of love’, April 2

Thanks for publishing this article about the Tamil Literary Garden awards written by Debra Black in your highly esteemed newspaper. Canada is a multilingual country. Many different ethnic communities live side by side. Ethnic publications are published daily, weekly and monthly.
 
Many ethnic writers who are also Canadian citizens contribute in their mother tongue. In that respect, ethnic literature of Canada should be considered as part of Canadian literature. Writing about ethnic literature in mainstream media such as the Star makes all Canadians aware about the ethnic literature of Canada.

This will also help the governmental literary organizations of Canada learn about Canadian ethnic literature, ethnic writers and their contributions to Canadian literature. This will help ethnic writers to reach the resources of such governmental organizations.

V.N. Giritharan, Toronto


Main Menu

அண்மையில் வெளியானவை

விளம்பரம் செய்யுங்கள்

வ.ந.கிரிதரனின் 'அமெரிக்கா' கிண்டில் பதிப்பு!

வ.ந.கிரிதரனின் 'அமெரிக்கா'  கிண்டில் பதிப்பாக..

வ.ந.கிரிதரனின் 'அமெரிக்கா' (திருத்திய பதிப்பு) கிண்டில் மின்னூலாக:

நண்பர்களே! 'அமெரிக்கா' நாவலின் திருத்திய பதிப்பு தற்போது கிண்டில் பதிப்பாக மின்னூல் வடிவில் வெளியாகியுள்ளது. இலங்கைத்   தமிழ் அகதியொருவனின் அமெரிக்கத் தடுப்பு முகாம் வாழ்வை விபரிக்கும் நாவல். தாயகம் '(கனடா) பத்திரிகையில் தொடராக வெளியான சிறு நாவல். அமெரிக்கத் தடுப்பு முகாம் வாழ்வை விபரிக்கும் ஒரேயொரு தமிழ் நாவலிது.  அவ்வகையில் முக்கியத்துவம் மிக்கது.எனது (வ.ந.கிரிதரனின்)  'மண்ணின் குரல்', 'வன்னி மண்' , 'கணங்களும் குணங்களும்' ஆகியவையும், சிறுகதைகள் மற்றும் கட்டுரைகளும் கிண்டில் பதிப்பாக மின்னூல் வடிவில் வெளிவரவுள்ளன என்பதையும் மகிழ்ச்சியுடன் அறியத்தருகின்றேன்.

மின்னூலினை வாங்க: https://www.amazon.ca/dp/B08T7TLDRW

கட்டடக்கா(கூ)ட்டு முயல்கள்!: புகலிட அனுபவச் சிறுகதைகள்! - வ.ந.கிரிதரன் (Tamil Edition) Kindle Edition
நான் எழுதிய சிறுகதைகளில், புகலிட அனுபங்களை மையமாக வைத்து எழுதப்பட்ட 23 சிறுகதைகளை இங்கு தொகுத்துத்தந்துள்ளேன். இச்சிறுகதைகள் குடிவரவாளர்களின் பல்வகை புகலிட அனுபவங்களை விபரிக்கின்றனந் -வ.ந.கிரிதரன் -

மின்னூலை வாங்க: https://www.amazon.ca/dp/B08T93DTW8

இந்நாவல் கனடாவிலிருந்து வெளிவந்த 'தாயகம்' பத்திரிகையில் தொண்ணூறுகளின் ஆரம்பத்தில் 'அருச்சுனனின் தேடலும் அகலிகையின் காதலும்' என்னும் பெயரில் தொடராக வெளிவந்த நாவல். பின்னர் குமரன் பப்ளிஷர்ஸ் வெளியீடாக வந்த 'மண்ணின் குரல்' தொகுப்பிலும் வெளிவந்திருந்தது. இப்பொழுது ஒரு பதிவுக்காக, ஒரு சில திருத்தங்களுடன் வெளியாகின்றது. இலங்கைத் தமிழர்களின் போராட்டத்தவறுகளை, இயக்கங்களுக்கிடையில் நிலவிய அக, புற முரண்பாடுகளை கேள்விக்குள்ளாக்குகின்றது.

மின்னூலை வாங்க: https://www.amazon.ca/dp/B08T7XXM4R

பதிவுகள்: ISSN 1481 - 2991

வீடு வாங்க & விற்க!

'
ரொரன்றோ' பெரும்பாகத்தில், ஃபுளோரிடாவில் வீடுகள் வாங்க, விற்க அனுபவம் மிக்க என்னை நாடுங்கள்.
சாந்தி சந்திரன் (Shanthi Chandran)
HomeLife Today Realty Ltd.
647-410-1643  / 416-298-3200
200-11 Progress Avenue, Scarborough,
Ontario, M1P 4S7 Canada
விளம்பரம் செய்ய

  பதிவுகள். காம் மின்னூல் தொகுப்புகள் உள்ளே

 
'பதிவுகள்'
ISSN  1481 - 2991
ஆசிரியர்:  வ.ந.கிரிதரன்
Editor-in - Chief:  V.N.Giritharan
"அனைவருடனும் அறிவினைப் பகிர்ந்து கொள்வோம்"
"Sharing Knowledge With Every One"
மின்னஞ்சல் முகவரி: girinav@gmail.com  / editor@pathivukal.com
'பதிவுகள்'இணைய இதழில் விளம்பரம்: ads@pathivukal.com
'பதிவுகள்' இதழ் தொழில் நுட்பப்பிரச்சினை: admin@pathivukal.com
 
'பதிவுகள்' ஆலோசகர் குழு:
பேராசிரியர்  நா.சுப்பிரமணியன் (கனடா)
பேராசிரியர்  துரை மணிகண்டன் (தமிழ்நாடு)
பேராசிரியர்   மகாதேவா (ஐக்கிய இராச்சியம்)
எழுத்தாளர்  லெ.முருகபூபதி (ஆஸ்திரேலியா)

அடையாளச் சின்ன  வடிவமைப்பு:
தமயந்தி கிரிதரன்

'Pathivukal'  Advisory Board:
Professor N.Subramaniyan (Canada)
Professor  Durai Manikandan (TamilNadu)
Professor  Kopan Mahadeva (United Kingdom)
Writer L. Murugapoopathy  (Australia)
 
Logo Design: Thamayanthi Giritharan
பதிவுகளுக்குப் படைப்புகளை அனுப்புவோர் கவனத்துக்கு!
 உள்ளே


குடிவரவாளர் இலக்கியத்துக்கான ஆஸ்திரிய இருமொழிச் சஞ்சிகை!
வாசிக்க

அ.ந.கந்தசாமியின் நாவல் 'மனக்கண்' மின்னூல்!
வாங்க
வ.ந.கிரிதரனின் 'பால்ய காலத்துச் சிநேகிதி' மின்னூல்!
பதிவுகளில் வெளியான சிறு நாவலான எழுத்தாளர் வ.ந.கிரிதரனின் 'பால்ய காலத்துச் சிநேகிதி' தற்போது அமேசன் & கிண்டில் மின்னூற் பதிப்பாக, பதிவுகள்.காம் வெளியீடாக வெளியாகியுள்ளது. தமிழ் அகதி இளைஞன் ஒருவனின் முதற்காதல் அனுபவங்களை விபரிக்கும் புனைகதை.  மின்னூலினை வாங்க

                                         

'பதிவுகள்' -  பன்னாட்டு இணைய இதழ்! |  ISSN  1481 - 2991
'பதிவுகள்'   
ISSN  1481 - 2991
ஆசிரியர்:  வ.ந.கிரிதரன்
Editor-in - Chief:  V.N.Giritharan
"அனைவருடனும் அறிவினைப் பகிர்ந்து கொள்வோம்"
"Sharing Knowledge With Every One"
மின்னஞ்சல் முகவரி: girinav@gmail.com  / editor@pathivukal.com
'பதிவுகள்'இணைய இதழில் விளம்பரம்: ads@pathivukal.com
'பதிவுகள்' இதழ் தொழில் நுட்பப்பிரச்சினை: admin@pathivukal.com

மின்னஞ்சல் முகவரி: editor@pathivukal.com
'பதிவுகள்'இணைய இதழில் விளம்பரம்: ads@pathivukal.com
'பதிவுகள்' இதழ் தொழில் நுட்பப்பிரச்சினை: admin@pathivukal.com
 

பதிவுகளுக்கான உங்கள் பங்களிப்பு!

பதிவுகள்' இணைய இதழ் ஆரம்பித்ததிலிருந்து இன்று வரை இலவசமாக வெளிவந்துகொண்டிருக்கின்றது. தொடர்ந்தும் இலவசமாகவே  வெளிவரும்.  அதே சமயம்  'பதிவுகள்' போன்ற இணையத்தளமொன்றினை நடாத்துவது என்பது மிகுந்த உழைப்பினை வேண்டி நிற்குமொன்று. எனவே 'பதிவுகள்' இணைய இதழின் பங்களிப்புக்கும், வளர்ச்சிக்கும் உதவ விரும்பினால் , உங்கள் பங்களிப்பு வரவேற்கப்படும். குறைந்தது $5 கனடிய டொலர்கள் (CAD)  நீங்கள் 'பதிவுகள்' இதழுக்கு  உங்கள் பங்களிப்பாக அனுப்பலாம். நீங்கள் உங்கள் பங்களிப்பினை  அனுப்ப  விரும்பினால் , Pay Pal மூலம் பின்வரும் பதிவுகளுக்கான உங்கள் பங்களிப்பு இணைய இணைப்பினை அழுத்துவதன் மூலம் கொடுக்கலாம். அல்லது  மின்னஞ்சல் மூலமும்  admin@pathivukal.com என்னும் மின்னஞ்சலுக்கு  e-transfer மூலம் அனுப்பலாம்.  உங்கள் ஆதரவுக்கு நன்றி.


பதிவுகள்.காம் மின்னூல்கள்

'பதிவுகள்' -  பன்னாட்டு இணைய இதழ்! |  ISSN  1481 - 2991
பதிவுகள்.காம் மின்னூல்கள்


Yes We Can IT TRAINING
 
* JOOMLA Web Development
* Linux System Administration
* Web Server Administration
*Python Programming (Basics)
* PHP Programming (Basics)
*  C Programming (Basics)
Contact GIRI
email: girinav@gmail.com

 

வ.ந.கிரிதரனின் 'குடிவரவாளன்' நாவலினை மின்னூலாக வாங்க
வ.ந.கிரிதரனின் 'குடிவரவாளன்'
எழுத்தாளர் வ.ந.கிரிதரனின் 'குடிவரவாளன்' நாவலினை  கிண்டில் பதிப்பு மின்னூலாக வடிவத்தில் வாங்க விரும்புபவர்கள் கீழுள்ள இணைய இணைப்பில் வாங்கிக்கொள்ளலாம். விலை $6.99 USD. வாங்க
 

வ.ந.கிரிதரனின் 'அமெரிக்கா' நாவலின் திருத்திய இரண்டாம் பதிப்பினை மின்னூலாக  வாங்க...

நண்பர்களே! 'அமெரிக்கா' நாவலின் திருத்திய பதிப்பு தற்போது கிண்டில் பதிப்பாக மின்னூல் வடிவில் வெளியாகியுள்ளது. இலங்கைத்   தமிழ் அகதியொருவனின் அமெரிக்கத் தடுப்பு முகாம் வாழ்வை விபரிக்கும் நாவல். தாயகம் '(கனடா) பத்திரிகையில் தொடராக வெளியான சிறு நாவல். அமெரிக்கத் தடுப்பு முகாம் வாழ்வை விபரிக்கும் ஒரேயொரு தமிழ் நாவலிது.  அவ்வகையில் முக்கியத்துவம் மிக்கது.எனது (வ.ந.கிரிதரனின்)  'மண்ணின் குரல்', 'வன்னி மண்' , 'கணங்களும் குணங்களும்' ஆகியவையும், சிறுகதைகள் மற்றும் கட்டுரைகளும் கிண்டில் பதிப்பாக மின்னூல் வடிவில் வெளிவரவுள்ளன என்பதையும் மகிழ்ச்சியுடன் அறியத்தருகின்றேன். மின்னூலினை வாங்க


எழுத்தாளர் வ.ந.கிரிதரன்
' வ.ந.கிரிதரன் பக்கம்'என்னும் இவ்வலைப்பதிவில் அவரது படைப்புகளை நீங்கள் வாசிக்கலாம்

 


வ.ந.கிரிதரனின் 'கணங்களும் குணங்களும்'

தாயகம் (கனடா) பத்திரிகையாக வெளிவந்தபோது மணிவாணன் என்னும் பெயரில் எழுதிய நாவல் இது. என் ஆரம்ப காலத்து நாவல்களில் இதுவுமொன்று. மானுட வாழ்வின் நன்மை, தீமைகளுக்கிடையிலான போராட்டங்கள் பற்றிய நாவல். கணங்களும், குணங்களும்' நாவல்தான் 'தாயகம்' பத்திரிகையாக வெளிவந்த காலகட்டத்தில் வெளிவந்த எனது முதல் நாவல்.  மின்னூலை வாங்க


அறிவியல் மின்னூல்: அண்டவெளி ஆய்வுக்கு அடிகோலும் தத்துவங்கள்!

கிண்டில் பதிப்பு மின்னூலாக வ.ந.கிரிதரனின் அறிவியற்  கட்டுரைகள், கவிதைகள் & சிறுகதைகள் அடங்கிய தொகுப்பு 'அண்டவெளி ஆய்வுக்கு அடிகோலும் தத்துவங்கள்' என்னும் பெயரில் பதிவுகள்.காம் வெளியீடாக வெளிவந்துள்ளது.
சார்பியற் கோட்பாடுகள், கரும் ஈர்ப்பு மையங்கள் (கருந்துளைகள்), நவீன பிரபஞ்சக் கோட்பாடுகள், அடிப்படைத்துணிக்கைகள் பற்றிய வானியற்பியல் பற்றிய கோட்பாடுகள் அனைவருக்கும் புரிந்துகொள்ளும் வகையில் விபரிக்கப்பட்டுள்ளன.
மின்னூலை அமேசன் தளத்தில் வாங்கலாம். வாங்க


அ.ந.க.வின் 'எதிர்காலச் சித்தன் பாடல்' - கிண்டில் மின்னூற் பதிப்பாக , அமேசன் தளத்தில்...


அ.ந.கந்தசாமியின் இருபது கவிதைகள் அடங்கிய கிண்டில் மின்னூற் தொகுப்பு 'எதிர்காலச் சித்தன் பாடல்' ! இலங்கைத் தமிழ் இலக்கியப்பரப்பில் அ.ந.க.வின் (கவீந்திரன்) கவிதைகள் முக்கியமானவை. தொகுப்பினை அமேசன் இணையத்தளத்தில் வாங்கலாம். அவரது புகழ்பெற்ற கவிதைகளான 'எதிர்காலச்சித்தன் பாடல்', 'வில்லூன்றி மயானம்', 'துறவியும் குஷ்ட்டரோகியும்', 'கைதி', 'சிந்தனையும் மின்னொளியும்' ஆகிய கவிதைகளையும் உள்ளடக்கிய தொகுதி. இதனை வாங்க இங்கு அழுத்தவும்.


'நான் ஏன் எழுதுகிறேன்' அ.ந.கந்தசாமி (பதினான்கு கட்டுரைகளின் தொகுதி)


'நான் ஏன் எழுதுகிறேன்' அ.ந.கந்தசாமி - கிண்டில் மின்னூற் தொகுப்பாக அமேசன் இணையத்தளத்தில்! பதிவுகள்.காம் வெளியீடு! அ.ந.க.வின் பதினான்கு கட்டுரைகளை உள்ளடக்கிய தொகுதி. நூலை வாங்க


An Immigrant Kindle Edition

by V.N. Giritharan (Author), Latha Ramakrishnan (Translator) Format: Kindle Edition


I have already written a novella , AMERICA , in Tamil, based on a Srilankan Tamil refugee’s life at the detention camp in New York. The journal, ‘Thaayagam’ was published from Canada while this novella was serialized. Then, adding some more short-stories, a short-story collection of mine was published under the title America by Tamil Nadu based publishing house Sneha. In short, if my short-novel describes life at the detention camp, this novel ,An Immigrant , describes the struggles and setbacks a Tamil migrant to America faces for the sake of his survival – outside the walls of the detention camp. The English translation from Tamil is done by Latha Ramakrishnan. To buy


America Kindle Edition

by V.N. Giritharan (Author), Latha Ramakrishnan (Translator)


AMERICA is based on a Srilankan Tamil refugee’s life at the detention camp in New York. The journal, ‘Thaayagam’ was published from Canada while this novella was serialized. It describes life at the detention camp. Buy here